Các cơ quan điều tra chống tham nhũng tại tỉnh Sơn Tây, miền trung Trung Quốc, đã công bố mục tiêu mới nhất của họ: các cán bộ điều tra chống tham nhũng.

Tổng cộng 106 cán bộ thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Sơn Tây, công cụ chống tham nhũng của tỉnh, đã bị trừng phạt theo cái mà các phương tiện truyền thông chính thức của nhà nước gọi là “tự phẫu thuật”, từ tháng 12 năm ngoái tới tháng 3 năm nay.

Thông báo này được đưa ra sau hàng loạt các cuộc thanh trừng ở Sơn Tây liên quan đến quản lý ngành công nghiệp than, và anh em của cựu lãnh đạo cấp cao của Đảng, ông Lệnh Kế Hoạch.

China News, một hãng tin của nhà nước, viết: “Vào năm 2014, vụ tham nhũng có hệ thống, long trời lở đất đã được phát hiện ở Sơn Tây”. Các lãnh đạo cấp cao bị loại bỏ trong cuộc thanh trừng ở cơ quan kỷ luật Sơn Tây bao gồm Bí thư, Phó Bí thư, một thành viên của Ủy ban Thường trực và Phó Giám đốc của cơ quan này.

“Sơn Tây đang tiến hành một cuộc càn quét chống tham nhũng có ý nghĩa lịch sử. Cuộc càn quét này là cần thiết và được xem như vấn đề sống chết của Đảng và dân tộc“.

– Mã Khải, Phó Thủ tướng Trung Quốc

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) đã soạn thảo kế hoạch thanh trừng này và trình lên hai lãnh đạo mới để thông qua.

Những nhà lãnh đạo nòng cốt mới đã ra tay: từ tháng 12 năm ngoái tới cuối tháng 2 năm nay, Cục chống tham nhũng tỉnh Sơn Tây đã ghi nhận 4.550 trường hợp tham nhũng mới, kết luận/xử lý 4.551 vụ, và trừng phạt đối với 5.131 người. Hơn 1.000 cán bộ đã nhận hình phạt nặng hơn mức miễn nhiệm, báo cáo cho biết.

Xem thêm:

Hoạt động phi pháp trên diện rộng tại Sơn Tây đã gây chú ý đối với Phó Thủ tướng Trung Quốc Mã Khải, người đã gọi tham nhũng ở địa phương là “bệnh ung thư”.

“Nếu chúng ta không xử lý vấn đề này, nó sẽ gây nên việc lựa chọn quan chức một cách tệ hại và sự thiệt hại cực lớn”, ông nói, theo tờ Trung Quốc Nhật Báo ( China Daily ). “Sơn Tây đang tiến hành một cuộc càn quét chống tham nhũng có ý nghĩa lịch sử. Cuộc càn quét này là cần thiết và được xem như vấn đề sống chết của Đảng và dân tộc”.

Ngoài việc thanh trừng bộ máy kỷ luật, các quan chức tham nhũng đã bị loại ra khỏi Đảng ủy tỉnh Sơn Tây và Hội nghị Hiệp thương Chính trị của tỉnh, một cơ quan tư vấn không có thực quyền và quan liêu.

Tất cả điều này là kết quả của các hoạt động chống tham nhũng được tiến hành chống lại các quan chức và doanh nhân, vốn có lợi ích gắn chặt với nhau trong việc bòn rút tiền từ ngành công nghiệp than vốn là thế mạnh của tỉnh Sơn Tây.

Lu Chen, Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh

Thu Hiền biên dịch

Xem thêm: