Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa yêu cầu chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố và Sở Giao dịch NHNN triển khai thực hiện một số nội dung nhằm đảm bảo lưu thông tiền mặt thông suốt, không xảy ra tình trạng thiếu tiền mệnh giá nhỏ hoặc tồn đọng nhiều lượng tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông tại các địa phương.

Trước đó, vào dịp Tết Ất Mùi 2015, NHNN đã chỉ đạo quyết liệt không đưa tiền mới mệnh giá nhỏ dưới 5.000 đồng ra lưu thông trong dịp Tết. Phát hiện cán bộ nào vi phạm sẽ xử lý. Ngoài việc cấm đưa tiền mệnh giá nhỏ 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng in mới vào lưu thông, NHNN không đưa vào lưu thông thêm loại tiền lẻ in mới mệnh giá 5.000 đồng dịp Tết Nguyên đán 2015. Theo đó, NHNN yêu cầu tăng cường chi các loại tiền mệnh giá nhỏ từ 5.000 đồng trở xuống ra lưu thông, bao gồm tiền đã qua lưu thông và tiền mới in.

Thực tế là lưu thông đã thiếu hụt tiền lẻ, đây là lý do vì sao đến nay NHNN lại đưa thêm tiền lẻ vào lưu thông. Chi nhánh NHNN phải thường xuyên theo dõi, nắm tình hình lưu thông tiền tệ trên địa bàn để chủ động đáp ứng nhu cầu tiền mệnh giá nhỏ của các TCTD, Kho bạc Nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi và phục vụ kịp thời nhu cầu đổi tiền nhỏ, lẻ hợp lý của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Đồng thời đẩy mạnh thu đổi các loại tiền mệnh giá nhỏ rách nát, hư hỏng để làm sạch đẹp đồng tiền trong lưu thông.

Các ngân hàng thương mại phải tạo điều kiện tốt nhất, đảm bảo thuận lợi giao dịch đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông cho người dân. Không được từ chối hoặc thu phí đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông với bất cứ số lượng bao nhiêu. NHNN không thu phí giao dịch đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông của TCTD, Kho bạc Nhà nước.

Thành Long