Ông Mao Trạch Đông tuy miệng lưỡi phản đối đặc quyền, giọng điệu quyết liệt, nhưng thực tế bản thân ông lại có những “tổ bí mật” đặc biệt phục vụ riêng cho mình.

Nhiệm vụ của nhóm “đại tự bản” là để xuất bản tài liệu dành riêng cho Mao Trạch Đông đọc. Mang những sách Mao Trạch Đông muốn xem cho xuất bản thành “bản chữ to”, khuôn chữ là của nhà máy in Trung Hoa ở đường Hạ Môn, Thượng Hải, chỉ in riêng cho Mao Trạch Đông. Loại tài liệu chữ to này có chú giải, mỗi lần chỉ in 15 bản. Sau này Mao Trạch Đông phát hiện 15 bản này có người khác đọc nên chỉ cho in 5 bản, trở thành sản phẩm đặc quyền của riêng Mao Trạch Đông đọc. Những người phụ trách công việc này là các giáo sư và chuyên gia thuộc Ban Nghiên cứu lịch sử Viện Khoa học Xã hội Thượng Hải và Trường Đại học Phúc Đán.

Trong thời kỳ toàn xã hội lên án thần rắn quỷ trâu, nhưng ông Mao Trạch Đông lại có “nhóm hí khúc” “nhóm xướng ca thơ cổ” phục vụ riêng và “bí mật” ghi âm. Năm 1974, khi Mao Trạch Đông đi nghỉ dưỡng ở Trường Sa (một thành phố thuộc tỉnh Hồ Nam bên trong Trung Quốc Đại Lục), một số diễn viên của Viện tượng kịch, Viện hí kịch Hoa Cổ phải phục vụ diễn một số loại kịch thể cũ như “Sinh tử bài”, “Thảo học tiền”. Các diễn viên không biết phải diễn thế nào thể loại cũ từng bị Cách mạng Văn hóa lên án này. Khi đó ở Hồ Nam chưa có thiết bị chuyển tiếp sóng, thế là Trung ương phải đặc biệt cho gửi thiết bị đến để thu sóng cho Mao Trạch Đông.

Theo sách «Tài liệu về đời sống Mao Trạch Đông» của Nhà xuất bản lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, “nhóm xướng ca” phải làm phòng ghi âm ở khách sạn tại Tây Uyển, Bắc Kinh, có khi phải đến phòng thu của Đài Phát thanh Nhân dân Trung ương. Người xướng ca đa số đều là người nổi tiếng trong giới văn nghệ, như Nhạc Mĩ Đề, Thái Dao Tiên, Diêu Bỉnh Thục. Người diễn tấu cũng toàn những người nổi danh, như Lưu Đức Hải chơi đàn tì bà, Mẫn Huệ Phân chơi đàn nhị, Trương Hiểu Huy thổi sáo. Có rất nhiều người vì có tài mà bị đấu tố trong thời Cách mạng Văn hóa.

Mao Trạch Đông vốn là người nghiện thuốc lá “Trung Hoa”, sau này đổi thành hút xì-gà. Lúc đầu người bên cạnh Mao hàng tháng đều phái người từ Bắc Kinh đến quân khu Thành Đô lấy thuốc lá, sau này đã chọn những cốt cán kỹ thuật trong nhà máy xì-gà Thập Phương, thành lập “tổ 132”, khi đó vào tháng 3/1972. Những thợ cả ở Tứ Xuyên đều chuyển nhà đến Bắc Kinh. Sở dĩ gọi là “tổ 132” là vì loại xì-gà Mao Trạch Đông dùng phân thành loại số 13 và số 2. Hai loại thuốc này khi cháy không rơi tàn, khi hút cổ họng mát lạnh. Tổ này mãi đến khi Mao chết mới giải tán.

Tổ chữa bệnh riêng thì có biến động. Tổ đầu tiên thành lập khoảng năm 1971 – 1972, tổ trưởng là ông Lý Chí Tuy, tổ phó là các ông Từ Đào, Biện Chí Cường, Hồ Húc Đông, tổ viên là Ngô Khiết, Chu Quang Dụ, Ngô Giai Bình. Tổ chữa bệnh thứ hai thời gian thành lập cụ thể vào trung tuần tháng 6/1974.

Theo secretchina
Tinh Vệ biên dịch

Xem thêm: