Thời gian qua, rất nhiều thông tin phản ánh trên các phương tiện truyền thông đại chúng về việc các ngân hàng đã lạm thu quá nhiều các loại phí, mỗi ngân hàng đưa ra 1 mức phí của thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM) và lãi suất thẻ tín dụng quốc tế các ngân hàng đang áp dụng với chủ thẻ. Vì vậy, Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị phát hành thẻ phải rà soát lại mức phí của thẻ ghi nợ nội địa và công khai, minh bạch các vấn đề liên quan đến phí.

Cụ thể, các ngân hàng chỉ được thu theo biểu phí do chính những đơn vị này quy định, không thu thêm phí ngoài biểu đã ban hành. Các loại phí phát hành, thường niên, giao dịch ATM phải nằm trong khung quy định của Thông tư 35.

Các ngân hàng cũng có nghĩa vụ niêm yết công khai biểu phí dịch vụ của thẻ ghi nợ nội địa theo đúng quy định pháp luật về thu phí dịch vụ thanh toán; chủ động giải thích, công khai minh bạch về các loại phí khi làm hợp đồng mở thẻ với khách hàng hoặc khi có thay đổi.

Các ngân hàng phải lựa chọn các hình thức, kênh truyền tải thông tin khác nhau để cập nhật thông tin về biểu phí, mức, loại phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa đến khách hàng.

Đồng thời, Vụ Thanh toán cũng yêu cầu các ngân hàng phải niêm yết công khai lãi suất thực tế cho vay qua thẻ tín dụng theo quy định pháp luật khi khách hàng mở thẻ và trong suốt quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ, tăng cường giải thích tới khách hàng về lợi ích của việc sử dụng thẻ tín dụng cũng như rủi ro liên quan.

Thành Long

Từ Khóa: