Một nhóm 9 luật sư Trung Quốc đang chất vấn rằng liệu chính quyền Trung Quốc có vi phạm pháp luật khi nó cấm những giá trị phương Tây trong các trường đại học của nước này.

Chín luật sư Trung Quốc đến từ Bắc Kinh, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Quý Châu và Vân Nam đã ký chung vào một bản yêu cầu về [quyền] tự do thông tin được đăng trên mạng internet Trung Quốc vào ngày 19/2 . Tài liệu này có tiêu đề: “Việc học tập nên cởi mở theo lẽ tự nhiên, phong bế trường học, đóng cửa đất nước là gây nguy hiểm cho quốc gia”.

Được đề địa chỉ [gửi] đến Bộ giáo dục Trung Quốc, bản yêu cầu nhằm đáp lại một bài phát biểu gần đây của Bộ trưởng bộ giáo dục Viên Quý Nhân, người cho rằng bậc giáo dục đại học của Trung Quốc phải không cho phép truyền bá những giá trị phương Tây trong các trường đại học và cao đẳng.

Ông Viên đã nêu rõ “Bốn Không” (“Four Absolute Nos” ) tại một cuộc họp nghiên cứu về tinh thần của tài liệu “Quan điểm về việc tăng cường và cải thiện tuyên truyền và công tác tư tưởng trong giáo dục đại học căn cứ trên các hoàn cảnh mới”, theo cơ quan tin tức nhà nước Tân Hoa Xã vào ngày 29/1.

Để tăng cường việc quản lý tài liệu sách giáo khoa và các giảng đường, ông Viên tuyên bố: “Tuyệt đối không được phép truyền bá giá trị phương Tây trong các tài liệu giảng dạy và bài giảng trên lớp; tuyệt đối không được phép công kích, phỉ báng các lãnh đạo đảng hoặc bôi nhọ chủ nghĩa xã hội; không cho phép truyền bá các cuộc thảo luận vi phạm hiến pháp hay luật pháp trên giảng đường đại học; giảng viên tuyệt đối không được phép cằn nhằn và kêu ca trong lớp học, hoặc khắc sâu tâm trạng không tốt giữa đoàn thể sinh viên“.

Xem thêm: Luật sư Trung Quốc bào chữa cho Pháp Luân Công bị liệt do tra tấn

Trong lá đơn, 9 luật sư đã đưa ra ba yêu cầu cho Bộ trưởng Bộ giáo dục: Cung cấp những luận điểm pháp lý và cơ sở thẩm quyền đối với chỉ thị “Bốn Không” của ông Viên Quý Nhân đến các trường đại học của cả nước. Công bố một tiêu chuẩn để mô tả “các hệ thống giá trị phương Tây”. Công bố tiêu chuẩn để phân biệt giữa “công kích, phỉ báng và bôi nhọ” và quyền được phê bình, đề nghị và quyền tự do ngôn luận được đảm bảo bởi Hiến pháp.

Các luật sư đã nêu rõ trong lá đơn rằng tất cả những sự giao lưu văn hóa và giá trị trong lịch sử thế giới đã mang lại sự thịnh vượng cho nền văn minh nhân loại. “Nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế và rời xa khỏi các xu hướng trong sự phát triển của thế giới chỉ đưa đến rác rưởi và bùn đất”, lá đơn viết.

Cùng với yêu cầu của các luật sư, nhiều người Trung Quốc cũng đã lên án thái độ chống các giá trị phương Tây của Bộ trưởng Bộ giáo dục. Ông trùm bất động sản Trung Quốc Nhậm Chí Cường đã tuyên bố tại một diễn đàn kinh tế quốc gia thường niên ở Bắc Kinh hôm 14/2 rằng: “Việc chính quyền Trung Quốc tự đặt mình ở vị trí chống lại những giá trị phương Tây giống như điều gì đó [đến] từ Đại Cách mạng Văn hóa”.

Bộ giáo dục Trung Quốc vẫn chưa đưa ra câu trả lời công khai đối với yêu cầu của các luật sư.

Lu Chen, Epoch Times
Nguyễn Đức Tĩnh (biên dịch) – Thanh Nguyên (biên tập)