Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 4/2015 đạt 26,55 tỷ USD, giảm 5,5% so với tháng trước. Trong đó xuất khẩu là 13,35 tỷ USD tăng hơn 0,02% so với tháng trước và nhập khẩu là 13,2 tỷ USD, giảm 10,4% (tương ứng giảm 1,54 tỷ USD). Cán cân thương mại hàng hoá trong tháng 4 thặng dư 148 triệu USD.

Như vậy, 4 tháng xuất nhập khẩu đã đạt được kim ngạch 101,5 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu 4 tháng đạt 49,7 tỷ USD, tăng 6,9% và nhập khẩu gần 51,8 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2014. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 2,1 tỷ USD, bằng 4,2% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 2,1 tỷ USD.

Trong đó, xuất nhập khẩu của khu vực FDI trong 4 tháng đầu năm 2015 đạt 64,91 tỷ USD, tăng 19,4% (tương ứng tăng 10,57 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014; Cụ thể kim ngạch xuất khẩu là 33,63 tỷ USD, tăng 16,3% và kim ngạch nhập khẩu là 31,28 tỷ USD, tăng 23,1%.

Khu vực doanh nghiệp trong nước đạt kim ngạch gần 36,6 tỷ USD, bằng với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu đạt gần 16,07 tỷ USD, giảm 8,6% và nhập khẩu là 20,49 tỷ USD, tăng 8%.

Cán cân thương mại vẫn theo xu hướng thặng dư ở khối các doanh nghiệp FDI và thâm hụt ở khối các doanh nghiệp trong nước. Cụ thể trong 4 tháng đầu năm nay, cán cân thương mại của khối doanh nghiệp FDI có mức thặng dư là 2,35 tỷ USD, giảm 33,1%; trong khi đó, cán cân thương mại của khối các doanh nghiệp trong nước thâm hụt tới 4,43 tỷ USD, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa

Trong 4 tháng đầu năm 2015, tổng trị giá trao đổi hàng hóa của Việt Nam với châu Á đạt 67,6 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2014 và chiếm 66,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam với châu Mỹ là 16,66 tỷ USD, tăng 19,4% so với 4 tháng/2014; với châu Âu là 13,82 tỷ USD, tăng 6,9%; với châu Đại Dương là 1,9 tỷ USD, tăng giảm 5,1% và châu Phi là 1,52 tỷ USD tăng 15%.

Trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu hàng hóa sang thị trường châu Á vẫn cao nhất với 24,63 tỷ USD; tiếp theo là châu Mỹ với 12,47 tỷ USD; châu Âu là 10,46 tỷ USD; châu Đại Dương là 1,08 tỷ USD và châu Phi là 1,05 tỷ USD.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa từ các nước châu Á đạt mức 42,94 tỷ USD chiếm gần 83% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước; với châu Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và châu Phi lần lượt là 4,19 tỷ USD; 3,36 tỷ USD; 0,81 tỷ USD và 0,46 tỷ USD.  

Về xuất khẩu, thị trường Hoa Kỳ tiếp tục là đối tác lớn nhất của Việt Nam. Trong 4 tháng đầu năm 2015 xuất khẩu sang thị trường Hoa kỳ đạt 9,93 tỷ USD tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2014; với EU là 9,32 tỷ USD tăng gần 9%; ASEAN là 6,02 tỷ USD giảm nhẹ 0,5%; Trung Quốc là 4,82 tỷ USD giảm 3,6%,…

Về nhập khẩu Trung Quốc là thị trường lớn nhất cung cấp hàng hóa vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2015 với trị giá là 15,3 tỷ USD, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2014. Nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc cũng đạt mức khá cao với 8,84 tỷ USD, tăng 22,4% (tương đương tăng 1,62 tỷ USD), tiếp theo là ASEAN với 7,74 tỷ USD tăng 7,7%…

Một số mặt hàng xuất khẩu chính

Điện thoại các loại & linh kiện:  Kim ngạch xuất khẩu trong 4 tháng 2015 đạt 9,26 tỷ USD, tăng 14,9%, tương đương tăng 1,2 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2014.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện:  Trị giá xuất khẩu 4 tháng đạt 4,72 tỷ USD, tăng 57,8%, tương đương tăng 1,73 tỷ USD về số tuyệt đối.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: Trong 4 tháng xuất khẩu đạt 2,47 tỷ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Hàng dệt may: Trong 4 tháng, tổng trị giá xuất khẩu đạt 6,46 tỷ USD, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Hàng giày dép:  Xuất khẩu trong 4 tháng đạt 3,53 tỷ USD, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Túi xách, ví, va li, mũ và ô dù: Trong 4 tháng đạt 939 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ & sản phẩm gỗ: Kim ngạch xuất khẩu trong 4 tháng/2014 lên gần 2,1 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Dầu thô Lượng xuất khẩu dầu thô đạt 2,99 triệu tấn, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Do đơn giá bình quân giảm tới 49,7% nên trị giá xuất khẩu chỉ đạt 1,29 tỷ USD, giảm 42,4%.

Cà phê:  Tổng lượng xuất khẩu trong 4 tháng/2015 đạt 477 nghìn tấn, trị giá đạt 989 triệu USD, giảm 40,7% về lượng và giảm 38,6% về trị giá so với 4 tháng/2014.

Gạo:  Tổng lượng xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm 1,87 triệu tấn giảm 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Đơn giá xuất khẩu bình quân trong 4 tháng/2015 của mặt hàng này cũng giảm 4,3% dẫn đến trị giá xuất khẩu đạt 815 triệu USD, giảm 13% so với 4 tháng/2014.

Hàng thủy sản: trị giá xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm đạt 1,89 tỷ USD, giảm 15,9% (tương ứng giảm 359 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước.

Thành Long