Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 11 ước 18,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng bội chi xấp xỉ 155,6 nghìn tỷ đồng, bằng 68,8% dự toán năm.

Theo đó, tổng thu cân đối NSNN tháng 11 ước đạt 78,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng đạt 860,1 nghìn tỷ đồng, bằng 94,4% dự toán, bằng 92,7% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Cụ thể, thu nội địa 11 tháng đạt 642,7 nghìn tỷ đồng, bằng 100,6% dự toán, bằng 93,6% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội. 10/14 khoản thu đã đạt và vượt dự toán năm; trong đó các khoản đạt khá là: thuế bảo vệ môi trường đạt 185,9% dự toán; thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 154,5% dự toán; thu khác ngân sách đạt 154,2% dự toán; các khoản thu về nhà, đất đạt 143,1% dự toán; lệ phí trước bạ đạt 127,8% dự toán. Các khoản thu còn lại cũng đạt trên 88% dự toán.

Thu từ dầu thô 11 tháng đạt 60,57 nghìn tỷ đồng, bằng 65,1% dự toán, bằng 99,3% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội, mặc dù sản lượng dầu thanh toán 11 tháng ước đạt xấp xỉ 15,28 triệu tấn, bằng 103,4% kế hoạch năm song do giá dầu thanh toán bình quân đạt khoảng 57 USD/thùng, giảm 43 USD/thùng so giá dự toán nên thu từ dầu thô đạt thấp.

Thu cân đối từ hoạt động XNK 11 tháng ước xấp xỉ 152,3 nghìn tỷ đồng (tổng số thu đạt 231,3 nghìn tỷ đồng, bằng 89% dự toán; hoàn thuế GTGT theo quy định là 79 nghìn tỷ đồng), bằng 87% dự toán và mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội.

Bộ Tài chính cho rằng kết quả thu NSNN đến hết tháng 11/2015 đạt khá, ước thu cả năm sẽ đạt và vượt mức đã báo cáo Quốc hội; số thu ngân sách trung ương theo đó cũng khả quan hơn, mức độ giảm thu ngân hàng Trung ương khả năng thấp hơn so dự kiến đã báo cáo Quốc hội.

Về chi NSNN, tháng 11 ước đạt 97,3 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 11 tháng đạt 1.015,7 nghìn tỷ đồng, bằng 88,5% dự toán, tăng 7,4% so cùng kỳ năm 2014. Trong đó chi đầu tư phát triển 11 tháng đạt 151,9 nghìn tỷ đồng, bằng 77,9% dự toán, tăng 7,5% cùng kỳ năm 2014. Trong đó: chi cấp bù lãi suất tín dụng nhà nước đạt 100% dự toán; chi bổ sung dự trữ quốc gia đạt 96,2% dự toán; chi hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động công ích đạt 92,9% dự toán.

11 tháng, nguồn vốn đầu tư XDCB giải ngân cho các dự án ước đạt 147,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,4% dự toán (cùng kỳ năm 2014 đạt 76% kế hoạch); Vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân 11 tháng ước đạt 62,8% kế hoạch và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (đạt 67,6% kế hoạch).

Kết quả là, bội chi NSNN tháng 11 ước 18,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng bội chi xấp xỉ 155,6 nghìn tỷ đồng, bằng 68,8% dự toán năm.

Bộ Tài chính cũng cho biết, thực hiện Nghị quyết số 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2016, trong đó cho phép thực hiện đa dạng hóa kỳ hạn trái phiếu Chính phủ trong năm 2015 và năm 2016; Bộ Tài chính đã tích cực triển khai tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 3 năm tại thị trường trong nước, nhờ đó, bước đầu huy động đã có chuyển biến tích cực.

Đến hết ngày 27/11/2015, qua 5 phiên đấu thầu trái phiếu, tổng số huy động đạt 26.637,1 tỷ đồng, bằng 72,3% so với tháng 10/2015, lũy kế đạt được 190.929,6 tỷ đồng, đạt 76,4% kế hoạch là 250.000 tỷ đồng.

Thành Long

Xem thêm: