Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Mỹ ở Washington, DC là bảo tàng lớn nhất của Viện Smithsonian (học viện nghiên cứu và bảo tàng của Chính phủ Mỹ), với hơn 126 triệu tiêu bản thực vật, động vật, các mẫu hóa thạch, khoáng sản, đá và các hiện vật khác.

Đối với hầu hết các viện bảo tàng, phần lớn bộ sưu tập của họ sẽ nằm ở nơi lưu trữ, chỉ có một số nhỏ được mang ra trưng bày. Nhưng ở bảo tàng Lịch sử Tự Nhiên Quốc gia Mỹ, số lượng tiêu bản đồ sộ không nằm trong tầng hầm tối tăm phủ bụi, mà được tổ chức một cách tỉ mỉ, dán nhãn, ghi mục lục và được bảo quản rất tốt. Các mẫu vật của bảo tàng chiếm khoảng 90% bộ sưu tập của Viện Smithsonian.

Chuyên gia xác định động vật thuộc bộ lông vũ Roxie Laybourne và một phần của bộ sưu tập các loài chim

(Ảnh: Designyoutrust)

Tiêu bản côn trùng

(Ảnh: Designyoutrust)

Một phần bộ sưu tập về nhân chủng học

(Ảnh: Designyoutrust)

Khu vực lưu trữ khác của bộ sưu tập nhân chủng học

(Ảnh: Designyoutrust)

Động vật không xương sống

(Ảnh: Designyoutrust)

Các mẫu khoáng sản

(Ảnh: Designyoutrust)

Các tiêu bản thực vật

(Ảnh: Designyoutrust)

Các loại cá

(Ảnh: Designyoutrust)

Bộ sưu tập tảo

(Ảnh: Designyoutrust)

Động vật có vú – chuột

(Ảnh: Designyoutrust)

Động vật có vú – cá voi

(Ảnh: Designyoutrust)

Theo Designyoutrust
Thu Hiền

Xem thêm: