Từ ngày 6/12 vừa qua, hàng ngàn người dân tại khu kinh tế Bàn Long Thành (Panlongcheng), quận Hoàng Bi, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc bắt đầu biểu tình, chặn đường, phản đối chính quyền xây dựng Trạm trung chuyển chất thải rắn. Tối ngày 9/12 hàng ngàn người dân đã xung đột với cảnh sát, hiện đã có hơn 50 người bị bắt, hơn 10 người bị thương, 1 người trong tình trạng thương tích nghiêm trọng.

Cảnh sát đàn áp, bắt người kháng nghị

Được biết, ngày 12/11, Cơ quan Quy hoạch Tài nguyên Quốc gia của Thành phố đã có Quyết định cho phép xây dựng Trạm trung chuyển chất thải rắn tại Bàn Long Thành, tuy nhiên người dân hoàn toàn không biết chuyện này. Một người dân chia sẻ với Đại Kỷ Nguyên, chính quyền muốn làm gì thì làm, không hề trưng cầu ý kiến người dân, ngày 3/12 vừa qua có người nói ra vấn đề này trên mạng Weixin khi đó nhiều người mới biết, đến ngày 6/12 mọi người bắt đầu tổ chức biểu tình phản đối.

Được biết, liên tục trong nhiều ngày hàng ngàn người dân đã tuần hành đến chính quyền quận, thành phố, biểu tình phản đối, mọi người dâng biểu ngữ và ngồi trước trụ sở chính quyền thành phố.

Ngày 8/12 chính quyền đã huy động nhiều cảnh sát cầm roi điện đến dẹp và đánh người dân. Nhiều người dân bị bắt, có đến 40 người bị bắt đi, một số người bị thương nặng.

Người dân bạo động lật đổ xe cảnh sát

Ngày 9/12, nhiều người dân ở khu vực gần khu công trình nhất đã đến ngăn không cho thi công công trình, đến buổi tối thì có hàng ngàn người ra đường biểu tình.

Trước tình trạng đó, chính quyền đã huy động lực lượng cảnh sát thành phố Vũ Hán bao vây đoàn người biểu tình. Khi bên cảnh sát bắt người đưa lên xe thì hai bên đã xung đột, người dân phẫn nộ lật đổ cả xe cảnh sát, cảnh sát bắt đầu dùng vũ lực mạnh hơn, xông vào đánh dân. Trong tình cảnh như vậy, rất nhiều người đã bị thương tích.

Ngày 6/12, hàng ngàn người dân tại khu kinh tế Bàn Long Thành (Panlongcheng), quận Hoàng Bi, thành phố Vũ Hán - Hồ Bắc, biểu tình chặn đường phản đối chính quyền xây dựng Trạm trung chuyển chất thải rắn. (Ảnh: Internet)
Ngày 6/12, hàng ngàn người dân tại khu kinh tế Bàn Long Thành (Panlongcheng), quận Hoàng Bi, thành phố Vũ Hán – Hồ Bắc, biểu tình chặn đường phản đối chính quyền xây dựng Trạm trung chuyển chất thải rắn. (Ảnh: Internet)
Tối ngày 9/12, xảy ra xung đột lớn giữa người dân và cảnh sát, xe cảnh sát bị lật đổ, nhiều người dân bị bắt đi. (Ảnh: Internet)
Tối ngày 9/12, xảy ra xung đột lớn giữa người dân và cảnh sát, xe cảnh sát bị lật đổ, nhiều người dân bị bắt đi. (Ảnh: Internet)
Tối ngày 9/12, xảy ra xung đột lớn giữa người dân và cảnh sát, xe cảnh sát bị lật đổ, nhiều người dân bị bắt đi. (Ảnh: Internet)
Tối ngày 9/12, xảy ra xung đột lớn giữa người dân và cảnh sát, xe cảnh sát bị lật đổ, nhiều người dân bị bắt đi. (Ảnh: Internet)
Tối ngày 9/12, xảy ra xung đột lớn giữa người dân và cảnh sát, xe cảnh sát bị lật đổ, nhiều người dân bị bắt đi. (Ảnh: Internet)
Tối ngày 9/12, xảy ra xung đột lớn giữa người dân và cảnh sát, xe cảnh sát bị lật đổ, nhiều người dân bị bắt đi. (Ảnh: Internet)
Tối ngày 9/12, xảy ra xung đột lớn giữa người dân và cảnh sát, xe cảnh sát bị lật đổ, nhiều người dân bị bắt đi. (Ảnh: Internet)
Tối ngày 9/12, xảy ra xung đột lớn giữa người dân và cảnh sát, xe cảnh sát bị lật đổ, nhiều người dân bị bắt đi. (Ảnh: Internet)
Tối ngày 9/12, xảy ra xung đột lớn giữa người dân và cảnh sát, xe cảnh sát bị lật đổ, nhiều người dân bị bắt đi. (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
Tối ngày 9/12, xảy ra xung đột lớn giữa người dân và cảnh sát, xe cảnh sát bị lật đổ, nhiều người dân bị bắt đi. (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
Tối ngày 9/12, xảy ra xung đột lớn giữa người dân và cảnh sát, xe cảnh sát bị lật đổ, nhiều người dân bị bắt đi. (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Hiện nay người dân lại tụ tập đến đồn cảnh sát yêu cầu thả những người bị bắt ra, nhưng chưa có kết quả gì.

Một người dân cho biết, họ sẽ tiếp tục tuần hành quy mô lớn đến trụ sở chính quyền, nhất định phải đưa cái Trạm trung chuyển chất thải rắn ra khỏi khu vực họ đang sống, vì hiện nay khu Bàn Long Thành đã là nơi bị ô nhiễm nặng rồi.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Tinh Vệ biên dịch

Xem thêm: