Trông có vẻ như là đang cai trị Trung Quốc nhưng lại sống dưới cái bóng của một người khác quyền lực hơn – là một chủ đề xuất hiện nhiều lần trong lịch sử Trung Quốc: những người phụ nữ quyền lực như Hoàng hậu Võ Tắc Thiên và Thái Hậu Từ Hy đã kiểm soát triều đình mà không chính thức nắm quyền.

Những năm qua, cư dân mạng Trung Quốc đã nhận thấy trường hợp tương tự ở cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, người được gọi là “Con của Hoàng đế”, đã phải ở dưới bóng của cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân một thời gian dài.

Ông Giang bàn giao lại quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc nhưng vẫn giữ lại quyền kiểm soát quân đội Trung Quốc trong quá trình chuyển giao lãnh đạo tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 16 năm 2002. Ông Giang giữ chức Chủ tịch Quân uỷ Trung ương cho đến năm 2004.

Theo tạp chí chính trị Tranh Minh (Chengming) ở Hồng Kông, ông Hồ Cẩm Đào đang cung cấp lại câu chuyện từ phía mình với ngầm ý ông đã chịu trói buộc thế nào trong suốt nhiệm kỳ lãnh đạo. Tạp chí chuyên khai thác các tin đồn chính trị từ Trung Quốc đã viết về vấn đề này trong ấn phẩm xuất bản vào tháng 1/2015. Chưa rõ là tạp chí này đã có được thông tin đó như thế nào, hay liệu ông Hồ Cẩm Đào có thực sự nói những điều ấy hay không.

Theo Tranh Minh, Hồ Cẩm Đào nói rằng ngay cả sau khi đã từ bỏ vai trò đứng đầu quân đội vào năm 2004, ông Giang vẫn tiếp tục có những “ý tưởng hoặc đề xuất” cho Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan có quyền lực cao nhất ở Trung Quốc – tổng cộng 91 lần từ tháng 4/2004 tới tháng 11/2012.

Cách mà Tranh Minh đưa ra thông tin là có ý rằng ông Hồ thấy không hài lòng lắm với những “ý tưởng và đề xuất” như vậy.

Trong cùng thời gian đó, Giang Trạch Dân cũng đưa ra tổng cộng 120 “hướng dẫn” về các vấn đề liên quan đến Đảng và quân đội, theo Tranh Minh.

Ông Giang cũng duy trì phe cánh chính trị riêng vốn xen vào những nỗ lực của ông Hồ Cẩm Đào nhằm xây dựng và thực hiện chính sách; Tranh Minh cho rằng ông Hồ đang đổ lỗi việc thiếu tiến triển trong các chính sách cải cách quan trọng trong nhiệm kỳ của mình là do sự ảnh hưởng của ông Giang.

Không thể xác minh được tính chân thực của bài báo, và Tranh Minh thậm chí không nói làm sao mà họ có được những suy nghĩ và lời trích dẫn của một cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc – những nhân vật thường không nhận trả lời phỏng vấn. Tuy nhiên, thông tin này đã lan rộng và gây ra nhiều nghi ngờ về nhiệm kỳ của Hồ Cẩm Đào và về việc Giang Trạch Dân đã tiếp tục có ảnh hưởng mạnh mẽ tới tầng lớp lãnh đạo chóp bu trong gần một thập kỷ sau khi ông này chính thức hết nhiệm kỳ.

Frank Fang, Epoch Times