Một cửa hàng gạo có 10450 kg gạo, bán trong 4 tuần, mỗi tuần bán 560 kg gạo, vậy cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo?

Không biết vì lý do gì mà đáp án không được giáo viên chấp nhận mà bắt em phải sửa lại bằng cách lấy tổng số gạo ban đầu trừ cho 560 kg (số gạo bán được trong 1 tuần). Điều này khiến cộng đồng mạng không ngừng tranh cãi là cô hay trò đúng.

Đề bài như sau: ‘Một cửa hàng gạo có 10450 kg gạo, cửa hàng đã bán trong 4 tuần, mỗi tuần bán 560 kg gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo?’.

(Ảnh: internet)

Tất nhiên, nếu nhìn qua ai cũng cho là học trò đã đúng và giáo viên chắc chắn đã nhầm lẫn trong khi chấm bài. Tuy vậy, một số ý kiến khác đã nghĩ ra nhiều trường hợp cho lý do cô giáo không công nhận đáp án.

Bjan B.D: “Hình như hỏi bị thiếu. Hỏi trong tháng đó còn lại bao nhiêu chứ nhỉ. Hỏi theo tuần thì ở dưới đúng rồi. Còn hỏi theo tháng thì bé nó làm đúng!?”

Bạn T.M lại nghĩ ra giả thiết: “Có thể đề cho sai nên cô báo sửa lại đề nhưng bé không sửa lại đề. Nếu theo đề gốc thì bài toán phải giải 2 lời giải, nhưng chỗ để làm bài chỉ chừa trống để có thể giải 1 lời giải thôi nên chắc cô đã sửa đề thành “cửa hàng bán được 560kg gạo”, bỏ câu “bán được 4 tuần” đi.”

Một tài khoản khác lại bình luận: “Có lẽ cô muốn sửa đáp án thành 10450-(560×4) nhưng vội nên chấm sót!”