Khi nhìn vào những tác phẩm của nghệ sĩ Victor Nunes, một họa sĩ đến từ São Paulo, Brazil, bạn sẽ nhận ra rằng: Nghệ thuật luôn hiện hữu xung quanh ta!

Từ những vật dụng bình dị trong cuộc sống hàng ngày, họa sĩ Victor Nunes đã tạo nên cả một thế giới sống động với những gương mặt, những con vật, những câu chuyện kể và những hình ảnh hài hước. Bạn sẽ bất ngờ khi thấy rằng: Mọi vật đều có sức sống, đều đang gọi chào bạn và kể với bạn những câu chuyện của riêng mình.

Dưới đây là một số tác phẩm được chia sẻ trên Facebook cá nhân của họa sĩ Victor Nunes.

victor-nunes-14

victor-nunes-15

victor-nunes-16

victor-nunes-2

victor-nunes-3

victor-nunes-4

victor-nunes-5

victor-nunes-6

victor-nunes-7

victor-nunes-8

victor-nunes-9

victor-nunes-10

victor-nunes-11

victor-nunes-12

victor-nunes-13

victor-nunes-31

victor-nunes-32

victor-nunes-33

victor-nunes-34

victor-nunes-35

victor-nunes-36

victor-nunes-37

victor-nunes-38

victor-nunes-39

Hồng Liên

Xem thêm: