Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 7/2015 đạt 187,06 tỷ USD, tăng 12,4% so cùng kỳ. Trong đó thành tích chủ yếu của doanh nghiệp FDI, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 118,79 tỷ USD, tăng 21,7% cùng kỳ và chiếm 63,5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước, mức thâm hụt trong 7 tháng/2015 là 3,52 tỷ USD.

Xuất khẩu

Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu trong kỳ 2 tháng 7/2015 đạt 7,98 tỷ USD, tăng 28,2% so với kỳ 1 tháng 7/2015, nhưng tính chung lại xuất khẩu tháng 7 vẫn bị giảm.

Các nhóm hàng có kim ngạch tăng nhiều nhất trong nửa cuối tháng 7/2015 là: điện thoại các loại và linh kiện (tăng 653 triệu USD); hàng dệt may (tăng 240 triệu USD); máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 141 triệu USD); giày dép các loại (tăng 121 triệu USD); máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng (tăng 87 triệu USD); phương tiện vận tải và phụ tùng (tăng 72triệu USD); hàng thủy sản (tăng 65 triệu USD)… Bên cạnh đó một số nhóm hàng có kim ngạch giảm như: gạo (giảm 44 triệu USD); máy ảnh máy quay phim và linh kiện (giảm 12 triệu USD)…

Như vậy, tính đến hết tháng 7/2015, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 91,76 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 5,51 tỷ USD, tăng 35,6% tương ứng tăng 1,45 tỷ USD so với kỳ trước, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm 2015 của nhóm các doanh nghiệp này lên 62,07 tỷ USD, tăng 20,4%  tương ứng tăng 10,51 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước và chiếm gần 68% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu trong kỳ 2 tháng 7/2015 đạt  7,52 tỷ USD, tăng 5,1%, tương ứng tăng 365 triệu  USD so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 7/2015.

Các nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng nhiều nhất trong nửa cuối tháng 7/2015 bao gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 135 triệu USD); điện thoại các loại và linh kiện (tăng 123 triệu USD); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác (tăng 60 triệu USD); vải các loại (tăng 47 triệu USD); phương tiện vận tải khác và phụ tùng (tăng 30 triệu USD… Bên cạnh đó một số nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm như: dầu thô(giảm 48 triệu USD); xăng dầu các loại (giảm 27 triệu USD)…

Như vậy, tính đến hết kỳ 2 tháng 7/2015, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 95,29  tỷ USD, tăng 16% (tương ứng tăng 13,16 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 4,47 tỷ USD, giảm 8,1%  tương ứng tăng 334 triệu USD so với kỳ 1 tháng 7/2015, qua đó nâng tổng kim​ ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đến hết tháng 7/2015 lên 56,72 tỷ USD, tăng 23,3% tương ứng tăng 10,7 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2014 và chiếm 59,5% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.

10 nhóm hàng xuất khẩu lớn trong 7 tháng đầu năm

Tổng kim ngạch xuất khẩu của 10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất đạt 64,42 tỷ USD, chiếm 70,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Cụ thể:

Điện thoại các loại và linh kiện với kim ngạch xuất khẩu đạt 17,15 tỷ USD, tăng 28,56% (tăng 3,81 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt, may  giá trị kim ngạch 12,61 tỷ USD, tăng 10,32% (tăng 1,18 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện  với giá trị kim ngạch 8,58 tỷ USD, tăng 55,43% (tăng 3,06 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Giày dép các loại với giá trị kim ngạch 6,97 tỷ USD, tăng 20,79% (tăng 1,12 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác với giá trị kim ngạch 4,49 tỷ USD, tăng 10,31% (tăng 420 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ với giá trị kim ngạch 3,75 tỷ USD, tăng 9,64% (tăng 330 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước.

Hàng thủy sản; Phương tiện vận tải và phụ tùng; Dầu thô với giá trị kim ngạch lần lượt 3,58 tỷ USD; 3,12 tỷ USD và 2,46 tỷ USD.

Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện vẫn đứng ở vị trí cuối cùng trong top 10 với giá trị kim ngạch đạt 1,71 tỷ USD, tăng 116,45% (tăng 920 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, trong bảng xếp hạng chỉ có 3 nhóm hàng Hàng thủy sản; Phương tiện vận tải và phụ tùng; Dầu thô có kim ngạch xuất khẩu suy giảm so với cùng kỳ.

Thành Long

Xem thêm: