Bình quân mỗi tháng Việt Nam ghi nhận khoảng 10.250 doanh nghiệp mới sinh ra nhưng cũng có đến 6.500 doanh nghiệp cũ phải đóng cửa.  

Bức tranh hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam có diễn biến rất trái chiều trong tháng 4 khi số doanh nghiệp thành lập mới và trở lại hoạt động tăng mạnh, nhưng số doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể cũng tăng cao không kém.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tháng 4, Việt Nam có 14.510 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 133.500 tỷ đồng, tăng 79,5% về số doanh nghiệp và tăng 64,5% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Ngoài ra, cả nước còn có 3.281 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 82,2% so với tháng trước.

Cũng trong tháng 4, Việt Nam ghi nhận 6.138 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 71,3% so với tháng trước, bên cạnh 1.378 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 74%.

4 tháng: Hơn 41.000 doanh nghiệp thành lập mới, hơn 26.000 công ty ngừng hoạt động
Trên 90% doanh nghiệp hoàn tất giải thể có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng

Tính chung 4 tháng đầu năm 2018, cả nước có 41.295 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 412.000 tỷ đồng, tăng 4,3% về số doanh nghiệp và tăng 11,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Như vậy, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10 tỷ đồng, tăng 6,8%.

Nếu tính cả 749.000 tỷ đồng của gần 12.200 lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm đạt 1.161.000 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm nay, Việt Nam có 11.442 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng lên hơn 52.700 doanh nghiệp.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm nay là 332.100 người, giảm 21,7% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2018 là 26.277 doanh nghiệp, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 14.187 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 12.090 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 4 tháng là 4.699 doanh nghiệp, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có tới 4.296 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng.

Minh Tuệ