Theo The Guardian, Ngân hàng trung ương Zimbabwe đã loại bỏ đồng nội tệ vốn đã gần như không còn giá trị, khi tình trạng lạm phát phi mã có lúc lên đến 500.000.000.000% tại Zimbabwe.

Ngân hàng Trung ương Zimbabwe tuyên bố sẽ áp dụng một hệ thống đa tiền tệ để thay thế đồng nội tệ. Bắt đầu từ tuần tới, người dân Zimbabwe sẽ đổi những đồng nội tệ có vô số số “0” để lấy vài tờ đô-la Mỹ.

Theo thông báo của Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Zimbabwe, ông John Mangudya, từ thứ hai tuần sau (15/6), những khách hàng có tài khoản ngân hàng bằng tiền đô-la Zimbabwe được mở trước tháng 3/2009 có thể đến các ngân hàng để chuyển đổi số dư tài khoản của họ sang đồng đô-la Mỹ. Thời gian đổi tiền kéo dài đến tháng Chín năm nay.

Tài khoản ngân hàng có số dư 175 triệu tỷ đô-la Zimbabwe sẽ đổi được 5 đô-la Mỹ. Những tài khoản có số dư trên 175 triệu tỉ USD sẽ được quy đổi theo tỷ giá 35 triệu tỉ đô Zimbabwe (35.000.000.000.000.000) đổi được 1 đô-la Mỹ.

Những khách hàng nào vẫn đang giữ tiền giấy Zimbabwe cũ có thể trực tiếp đến bất kỳ ngân hàng nào để đổi tiền với tỷ giá 250 nghìn tỷ đô Zimbabwe đổi được 1 đô-la Mỹ.

Ngân hàng Dự trữ Zimbabwe đã dành ra 20 triệu đô-la Mỹ để đổi tiền cho những người dân đang sở hữu nội tệ mất giá.

Từ năm 2009, quốc gia ở phía nam châu Phi này đã bắt đầu sử dụng ngoại tệ, gồm cả đồng đô-la Mỹ và đồng rand của Nam Phi, sau khi đồng đô-la Zimbabwe bị hủy hoại bởi tình trạng lạm phát phi mã có lúc lên đến 500 tỷ phần trăm vào năm 2008.

Tờ tiền cuối cùng có mệnh giá cao nhất là 100 ngàn tỷ đô-la Zimbabwe được phát hành vào năm 2008.

Hướng Dương tổng hợp