Ghi lại một khoảnh khắc đẹp đã khó, ghi lại một khoảnh khắc sáng tạo còn khó hơn. Và dưới đây là những bức ảnh rất thông minh như thế.

1. Người phụ nữ ẩn trong cảnh biển

trick_photo_01

2. Cà phê chim cú

trick_photo_02

3. Thu hoạch Mặt Trăng

trick_photo_03_1

trick_photo_03_2

trick_photo_03_3

4. Con kiến và trực thăng

trick_photo_04

5. Nước… suối

trick_photo_05

6. Con đường rộng mở

trick_photo_06

7. Con mắt?

trick_photo_07

8. Ai đang bơi?

trick_photo_08

9. Mặt trăng cũng góp phần

trick_photo_11

10. Thổi mây

trick_photo_12

11. Mắt của xương sọ

trick_photo_13

12. Thưởng thức kem mây

trick_photo_14

13. Phép thuật?

trick_photo_15

14. “Ngang… ngược”

trick_photo_16

15. Bạn thấy gì?

trick_photo_17

16. Nhân mã

trick_photo_18

17. Bánh xe đu quay

trick_photo_19

18. Múa ba lê

trick_photo_20

19. Ló mặt đúng lúc

trick_photo_21

20. Kìa cái tay…

trick_photo_22

21. Mượn chụp cái nào

trick_photo_24

22. Ngựa nhỡ nuốt ngựa

trick_photo_25

23. Bọ ngựa đua xe

trick_photo_26

24. Ai là ai?

trick_photo_27

25. Ngựa thần thoại

trick_photo_28

26. Là con báo? Không, là lưng người!

trick_photo_29

27. Thảm bay có thật không?

trick_photo_30

28. Sơn… tàng hình

trick_photo_31

29. Ai đứng, ai ngồi?

trick_photo_32

30. Cẩu Mặt Trăng

trick_photo_33

31. Chim phản lực

trick_photo_34

32. Mèo lại hoàn mèo

trick_photo_35

33. Ô tô đồ chơi

trick_photo_36

34. Cô dâu cao quá!

trick_photo_37

Ảnh: Internet
Quang Minh tổng hợp

Xem thêm: