Toàn thế giới hiện có 226.450 người thuộc giới siêu giàu, sở hữu tổng số tài sản 27.035 tỷ USD.

Con số trên vừa được công bố trong báo cáo về người siêu giàu toàn cầu 2017 của Wealth-X, một tổ chức chuyên nghiên cứu về tài sản của các cá nhân siêu giàu.

Theo khái niệm của Wealth-X, những người thuộc giới siêu giàu phải có tài sản từ 30 triệu USD trở trên.

Báo cáo cho thấy, năm 2016, thế giới có 2.397 người là tỷ phú đôla, nghĩa là có tài sản từ 1 tỷ USD trở lên. Những người này nắm giữ lượng tài sản trị giá tổng cộng 7.400 tỷ USD.

Số người có tài sản từ 500 triệu USD đến 1 tỷ USD là 3.803 người, sở hữu tổng số tài sản 2.631 tỷ USD.

Tổng số người có tài sản từ 30 triệu USD trở lên là 226.450 người, tăng 3,5% so với năm 2015.

Với tổng số tài sản nắm giữ là 27.035 tỷ USD, mỗi cá nhân thuộc giới siêu giàu này có tài sản trung bình là 120 triệu USD, giảm so với mức 141 triệu USD của năm 2015 – lần giảm đầu tiên kể từ năm 2013.

Wealth-X đưa ra danh sách 30 quốc gia có nhiều người siêu giàu nhất, trong đó khu vực Đông Nam Á có 3 đại diện là Singapore với 2.170 người, Indonesia với 1.950 người và Thái Lan với 1.250 người.

Đứng đầu danh sách này là Mỹ khi nền kinh tế lớn nhất thế giới này có 73.110 cá nhân thuộc diện siêu giàu trong năm 2016, tăng 6,7% so với năm 2015. Số người này nắm giữ khối tài sản khoảng 8.719 tỷ USD, tăng 6% so với năm trước đó.

Nhật Bản xếp thứ hai với 16.740 cá nhân siêu giàu sở hữu tổng tài sản 1.546 tỷ USD, tăng 14,7% về số người và 13,8% về số tài sản so với năm 2015.

Trung Quốc xếp thứ 3 khi có 16.040 cá nhân siêu giàu, sở hữu tổng tài sản 1.950 tỷ USD, tăng 3,6% về số người và 2,2% về số tài sản so với năm trước đó.

Các vị trí tiếp theo thuộc về Đức với 13.420 cá nhân siêu giàu, Anh với 8.860 người, Pháp với 8.630 người.

Xét theo khu vực, Wealth-X cho biết số người siêu giàu tăng mạnh nhất ở khu vực Bắc Mỹ và Châu Á, trong khi khu vực Mỹ Latinh và Caribe lại sụt giảm.

Theo dự báo của Wealth-X, số lượng người siêu giàu sẽ tăng lên 299.000 người vào năm 2021, tức tăng thêm 72.550 người so với năm 2016.

Minh Tuệ

Xem thêm: