Loạt ảnh sau đây là những pha vận chuyển “kinh điển” được sưu tập từ khắp nơi trên thế giới đảm bảo đến “Người vận chuyển” cũng phải ngả mũ chào thua.

1. Sahara

qua tai1

2. Thượng Hải

qua tai2

3. Châu Phi

qua tai3

4. Bangladesh

qua tai4

5. Sahara

qua tai5

6. Việt Nam

qua tai6

7. Việt Nam

qua tai7

8. Chư Kỵ, Trung Quốc

qua tai8

9. Hàng Châu, Trung Quốc

qua tai9

10. Bangladesh

qua tai10

11. Trung Quốc

qua tai11

12. Trung Quốc

qua tai12

13. Việt Nam

qua tai13

14. Đức

qua tai14

15. Ấn Độ

qua tai15

16. Ấn Độ

qua tai16

17. Trung Quốc

qua tai17

18. Châu Phi

qua tai18

19. Trung Quốc

qua tai19

20. Thượng Hải

qua tai20

21

qua tai21

22

qua tai22

23

qua tai23

Hải Yến

Xem thêm:

Từ Khóa: