“Đây là những bức ảnh ma trong lịch sử. Điều đó có nghĩa là những bức ảnh ấy không phải là giả mạo. Tại sao?”

Bởi vì, chúng được chụp từ trước khi máy tính được phát minh và rất khó để nhiếp ảnh gia có thể làm giả bức ảnh và rất dễ phát hiện nếu bạn cố tình can thiệp vào nó.

Do vậy, chúng ta đang có 20 bức ảnh ma chân thực được phát hiện trong lịch sử. Trong số chúng có 12 bức bức ảnh đầy bí ẩn đã được giải mã và giải thích.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là một phần nhỏ bí ẩn được đưa ra ánh sáng. Còn quá nhiều bức ảnh khác cho tới nay vẫn chưa thể giải thích.

Bạn tin có ma hay không? Mời bạn xem video sau trước khi đưa ra câu trả lời về vấn đề này nhé.

Theo Visiontimes.com