Không cần là tắc kè, những con vật dưới đây vẫn thể hiện xuất sắc kỹ năng ‘ẩn náu’ của chúng. Một số bức ảnh bạn có thể sẽ phải mất nhiều hơn 3 giây để nhìn ra chúng!

#1

#2

#3

#4

 

#5

 

#6

 

#7

 

#8

 

#9

 

#10

 

#11

 

#12

 

#13

 

#14

 

#15

 

#16

 

#17

 

#18

 

#19

 

#20