Tốc độ thành lập doanh nghiệp mới tại Việt Nam đã tăng nhanh đáng kể trong 9 tháng đầu năm nay, xét cả về số lượng cũng như số vốn đăng ký.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2016, Việt Nam có 81.450 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 19,2% so với con số 68.347 doanh nghiệp thành lập mới của cùng kỳ năm 2015.

Tính trung bình, mỗi tháng Việt Nam có khoảng 9.050 đăng ký thành lập mới, và cứ 4,8 phút Việt Nam lại có 1 doanh nghiệp mới được thành lập, trong khi con số này của cùng kỳ năm trước là 5,7 phút.

Các doanh nghiệp mới này đăng ký thành lập với tổng số vốn 9 tháng là 629,1 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh gần 50% so với con số của cùng kỳ năm 2015 là 420,9 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, số vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp là 7,7 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo cơ quan thống kê, khuôn khổ pháp lý mới cùng với các giải pháp của Chính phủ trong việc hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển đã phát huy hiệu quả, giúp doanh nghiệp tìm thấy hướng đi và cơ hội phát triển mới.

Báo cáo cũng cho thấy, trong 9 tháng năm nay có 20.510 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 59,6% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng là gần 102.000 doanh nghiệp.

Một điểm tích cực nữa là số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động cũng giảm. Trong 9 tháng có 45.097 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 16.294 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 28.803 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động trong 9 tháng là 8.365 doanh nghiệp, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có tới 7.812 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng (chiếm 93,3%).

Hạo Nhân

Xem thêm: