Nướng bánh để chín thì rất dễ, nhưng để hình dáng giống y như chiếc bánh trên mạng thì đó quả thật là điều không hề đơn giản. Những chiếc bánh dưới đây chính là minh chứng cho điều đó.

#1

b12

#2

b9

#3

b7

#4

gh2

#5

b5

#6

b11

#7

b16

#8

b13

#9

gh1

#10

b8

#11

b3

#12

b

 

#13

b6

#14

b1

 

#15

b4

#16

b15

#17

b10

Video: Có gì đặc biệt trong chiếc bánh Hamburger 45 triệu

Ảnh: boredpanda, internet

Hà Châu (TH)

Xem thêm: