Bình quân 270 doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động mỗi ngày trong 2 tháng đầu năm.

Hai tháng đầu năm nay tình hình kinh tế vẫn khó khăn, có vẻ như chúng ta vẫn chưa thực sự thoát khỏi đáy suy thoái. Theo báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 02 năm 2015 của Tổng cục Thống kê cho biết số doanh nghiệp gặp khó khăn, giải thể và tạm ngừng hoạt động trong 2 tháng đầu năm là 16.095 doanh nghiệp, tăng 26% so cùng kỳ năm trước, bình quân 270 DN giải thể trong 1 ngày.

Theo báo cáo trong 2 tháng, số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước là 13.766 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 77,5 nghìn tỷ đồng. Một số ngành, lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2014:

 • Nghệ thuật, vui chơi, giải trí tăng 241,0%;
 • Kinh doanh bất động sản tăng 88,8%;
 • Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 57,9%;
 • Tài chính ngân hàng và bảo hiểm tăng 55,4%;
 • Xây dựng tăng 50,3%;
 • Giáo dục đào tạo tăng 48,9%;
 • Vận tải kho bãi tăng 46,3%;
 • Khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác tăng 40,3%;
 • Thông tin truyền thông tăng 29,3%;
 • Công nghiệp chế biến chế tạo tăng 26,7%.

Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 02 tháng đạt 5,6 tỷ đồng, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm 2014. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 02 tháng là 197,2 nghìn người, tăng 19,0% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy thế, trong 02 tháng đầu năm, cả nước có:

 • 2.055 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước;
 • 14.040 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, tăng 25,0%, bao gồm:
  • 4,794 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn;
  • 9,246 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động là doanh nghiệp quy mô nhỏ với số vốn dưới 10 tỷ đồng.

Tổng số là 16.095 doanh nghiệp khó khăn, giải thể trong 2 tháng.

Con số này là quá lớn so với năm 2014, là năm nền kinh tế rất khó khăn có 68.000 DN giải thể, mà bình quân chỉ có 5.600 DN/tháng. Trong khi 2 tháng đầu năm bình quân đã hơn 8.000 DN giải thể/tháng.

Kinh tế năm 2015 đã có nhiều tín hiệu tưởng như tốt đẹp, vậy mà chỉ 2 tháng đầu năm đã có hơn 16.000 DN giải thể và tạm ngừng hoạt động, là con số cao nhất từ trước đến nay, bình quân 270 DN giải thể trong 1 ngày. Số doanh nghiệp giải thể lớn hơn nhiều số thành lập mới. Đây thực sự là những thông tin rất đáng lo ngại ngay những ngày đầu năm.

Thành Tâm