Trong tiếng Anh chúng ta thấy xuất hiện 2 danh từ dùng để chỉ người khách du lịch là tourist và traveller (có thể dịch khách du lịch và khách lữ hành), và cũng có rất nhiều khái niệm dễ nhầm lẫn về hai loại khách du lịch này.

Dưới đây là 14 hình minh họa tối giản và xúc tích nhất giúp bạn có thể dễ dàng phân biệt được hai loại tourist và traveller này.

du lich 3 du lich 4 du lich 5 du lich 6 du lich 7 du lich 8 du lich 9 du lich 10 du lich 11 du lich 12 du lich 13 du lich 14 du lich 1 du lich 2

Nguồn: holidify.com

Tự Minh

Xem thêm: