Khi xem những bứ‌c ảnh này chắc hẳn sẽ không ít người phải bật cười, chống cằm suy nghĩ và tự đặt hàng loạt câu hỏi, nhưng khó lòng có được câu trả lời.

Chú ấy làm gì thế nhỉ? (Ảnh: Internet)
Chú ấy làm gì thế nhỉ? (Ảnh: Internet)
Chú ấy làm gì thế nhỉ? (Ảnh: Internet)
Bị bắt rồi nhé! (Ảnh: Internet)
Sao bác ấy chở được cả xe máy bằng xe đạp nhỉ? (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
Chắc nặng lắm? (Ảnh: Internet)
Biển xe đâu rồi? (Ảnh: Internet)
Buộc dây quanh mình? (Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
Chân đặt lên tay người lái đúng không? (Ảnh: Internet)