Trong 10 tháng đầu năm 2018, Việt Nam có 121 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với số vốn hơn 297 triệu USD.

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 10 tháng đầu năm 2018, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài có 121 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 297,4 triệu USD. Ngoài ra còn có 26 dự án được điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm hơn 41 triệu USD.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 10 tháng đầu năm 2018 đạt đạt gần 345 triệu USD.

Lĩnh vực tài chính, ngân hàng chiếm tỷ lệ cao nhất với 30% tổng số vốn; tiếp đến là nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 20%; lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 45,9 triệu USD, chiếm 13,3%.

Trong 10 tháng có 35 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Lào là nước dẫn đầu với 97,6 triệu USD, chiếm 28,3% tổng vốn đầu tư. Australia xếp thứ hai với 50,2 triệu USD, chiếm 14,5% tổng vốn đầu tư. Với 1 dự án có vốn đầu tư Việt Nam là 35,9 triệu USD, Slovakia xếp thứ ba và chiếm 10,4% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Campuchia, Cuba và Myanmar.

Theo Vneconony, từ năm 2006 đến nay là giai đoạn “bùng nổ” đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam.

Tính đến tháng 1/2017, Việt Nam đang có 1.188 dự án đầu tư tại 70 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký gần 21,4 tỷ USD. Đó là những con số “trong mơ” của doanh nghiệp Việt 20 năm trước.

Riêng trong năm 2017, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm đầu tư ra nước ngoài là 350 triệu USD. Như vậy, lũy kế đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài hơn 22 tỷ USD.

(Tổng hợp)