Tổng cục Hải quan mới đưa ra số liệu thống kê 10 tháng 2015, tổng kim ngạch xuất khẩu của 10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất đạt hơn 95 tỷ USD, chiếm 71% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 10 là 134 tỷ USD.

Điện thoại các loại và linh kiện vẫn đứng đầu trong bảng xếp hạng với kim ngạch xuất khẩu đạt 25,667 tỷ USD, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt, may đứng ở vị trí thứ hai với giá trị kim ngạch 18,952 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục đứng thứ ba với giá trị kim ngạch 12,807 tỷ USD, tăng 44,7% so với cùng kỳ năm trước.

Đứng vị trí thứ tư là Giày dép các loại với giá trị kim ngạch 9,704 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Đứng ở vị trí thứ năm là Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác với giá trị kim ngạch 6,653 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đứng vị trí thứ sáu là Gỗ và sản phẩm gỗ với giá trị kim ngạch 5,536 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.

Các vị trí tiếp theo thuộc về Hàng thủy sản; Phương tiện vận tải và phụ tùng; Dầu thô với giá trị kim ngạch lần lượt 5,425 tỷ USD; 4,834 tỷ USD và 3,261 tỷ USD.

Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện vươn lên vị trí thứ mười với giá trị kim ngạch đạt 2,475 tỷ USD, tăng 53,5% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, trong bảng xếp hạng, hầu hết các sản phẩm xuất khẩu chủ lực đều thuộc các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), và khu vực FDI vẫn xuất siêu, còn nhóm hàng Hàng thủy sản và Dầu thô có kim ngạch xuất khẩu suy giảm so với cùng kỳ.

Thành Long

Xem thêm: