Get (v) – /ɡet/: có được, nhận được, tận hưởng.

Value (n) – /ˈvæl.juː/: giá trị

Joy (n) – /dʒɔɪ/: niềm vui, sự hân hoan

Divide (v) – /dɪˈvaɪd/: phân chia, chia sẻ

 

“To get the full value of joy you must have someone to divide it with.” – Mark Twain

 Để có thể tận hưởng niềm vui một cách trọn vẹn, bạn phải có ai đó để cùng sẻ chia niềm vui đó.

Có thể bạn quan tâm :

Chia Sẻ

Clip hay