Giới thiệu về chúng tôi

Đại Kỷ Nguyên Việt Nam “DKN.TV” ra đời ngày 1/1/2015. Quãng đường đã qua ghi dấu rất nhiều tâm huyết của Đại Kỷ Nguyên trong hoài bão trở thành tờ báo của những giá trị nhân văn truyền thống, một miền đất an hòa nơi vẻ đẹp của những giá trị Chân – Thiện – … Continue reading Giới thiệu về chúng tôi