Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 12/12 dẫn các dữ liệu ban đầu cho thấy biến thể Omicron lây lan mạnh hơn và làm giảm hiệu quả của vắc xin, nhưng lại gây triệu chứng ít nghiêm trọng hơn so với biến thể Delta.

Theo WHO, tính đến ngày 9/12 Omicron đã lây lan đến 63 nước. Mức độ lây nhiễm cao hơn được ghi nhận tại Nam Phi và Anh.

Tuy nhiên, việc thiếu dữ liệu có nghĩa rằng chưa thể xác định tỷ lệ lây nhiễm của Omicron vì nó ít bị tác động của hệ miễn dịch, có mức lây nhiễm cao hơn hoặc kết hợp cả 2 yếu tố này.

Chứng cứ ban đầu cho thấy Omicron gây ra việc suy giảm hiệu quả của vắc xin trong việc ngăn ngừa nhiễm bệnh và lây lan. Theo thông tin kỹ thuật của WHO: “Với dữ liệu hiện có, dường như Omicron sẽ vượt qua Delta tại nơi có việc lây nhiễm trong cộng đồng”.

Đến nay, Omicron chủ yếu gây các triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, nhưng WHO cho biết dữ liệu chưa đủ để xác định mức độ nghiêm trọng về lâm sàng của biến thể này.