Nếu như mỗi ngày chúng ta đi trên đường, không may gặp phải người trên đường đánh rời ví tiền. Lúc này bạn sẽ phản ứng như thế nào? Vội vàng nhặt lên đưa cho họ hay là nhanh chóng cho vào túi cất đi?

Gần đây trên trang YouTuber Monkey Python của nhật bản có làm một thí nghiệm về lòng thành thật của con người. Nhật bản được coi là một quốc gia vô cùng coi trọng lễ tiết, vì vậy có môt anh chàng muốn kiểm định sự thành thật của mọi người ở đây, chúng ta cùng theo dõi xem kết quả như thế nào?

Rút cuộc người dân của đất nước được mệnh danh là thành thật nhất thế giới này sẽ phản ứng như thế nào khi gặp người khác đánh rơi tiền.

Thành thật, đó là mỹ đức mà mỗi con người chúng ta đều có khi sinh ra, nhưng khi đối diện với xã hội toàn có chủ nghĩa lợi ích cá nhân, người làm được việc này thật khó …

Minh Vũ