Từ 01/8/2019, người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ có thêm cơ hội được nhận lại số tiền thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT ngay cả khi không xuất trình được thẻ.

Nội dung nổi bật này được quy định tại Thông tư 09/2019/TT-BYT về thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT ban đầu và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám, chữa bệnh BHYT, theo báo Người Lao Động.

Cụ thể, từ ngày 1/8/2019, trường hợp người bệnh không xuất trình được thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại vẫn được thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Mức thanh toán trực tiếp được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ và chi tiết tại Công văn số 141/BHXH-CSYT Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Các trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh:

+ Khám, chữa bệnh tại cơ sở không ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT:

  •  Người cấp cứu thì thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định.
  •  Khám, chữa bệnh ngoại trú, nội trú tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện và tương đương; thực hiện thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 1,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám chữa bệnh.
  •  Khám, chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh và tương đương; Chi trả không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.
  •  Khám, chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trung ương và tương đương; thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 1,0 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện

+ Khám, chữa bệnh tại nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT không đúng quy định (không xuất trình được thẻ BHYT có ảnh hoặc thẻ BHYT chưa có ảnh nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nhân thân); thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám chữa bệnh đối với khám chữa bệnh ngoại trú và tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện đối với khám chữa bệnh nội trú.

+ Người đã tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (8,94 triệu đồng) nhưng chưa được hưởng quyền lợi ngay tại cơ sở khám, chữa bệnh; sẽ thanh toán chi phí thực tế vượt quá 6 tháng lương cơ sở, đồng thời cấp giấy xác nhận không cùng chi trả trong năm đó cho người bệnh.

+ Dữ liệu thẻ BHYT không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác về thông tin;

+ Không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do cấp cứu, mất ý thức, tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại.

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.tv||52ab41278__

Ad will display in 09 seconds