Theo bạn, công ty mời bạn đến là muốn bạn làm việc gì?

Trước tiên hãy dành 10 giây để suy nghĩ…

Mau xem đáp án chính xác nhé!

Công ty mời bạn đến, không phải chỉ là “làm việc”, mà đến để “giải quyết vấn đề”!

 • Họ mời bạn đến để giải quyết vấn đề, chứ không phải để gây ra vấn đề.
 • Nếu như bạn không phát hiện ra vấn đề hoặc không thể giải quyết được vấn đề, vậy thì chính bạn mới đang có vấn đề!
 • Bạn có thể giải quyết được vấn đề lớn nhỏ thế nào, thì bạn mới có thể ngồi vào được vị trí cao đến như vậy.
 • Bạn có thể giải quyết được bao nhiêu vấn đề, thì bạn cũng sẽ nhận được từng ấy tiền lương.
 • Làm cho người giải quyết được vấn đề thăng cấp; Khiến cho người gây ra vấn đề phải nhường chức vị; Đưa cho người luôn trách móc vấn đề một bài học.

Vì vậy, các vấn đề cũng chính là cơ hội của bạn!

 1. Vấn đề của công ty: Chính là cơ hội để bạn cải thiện;
 2. Vấn đề của khách hàng: Chính là cơ hội để bạn cung cấp các dịch vụ;
 3. Vấn đề của bạn: Chính là cơ hội để bạn trưởng thành;
 4. Vấn đề của đồng nghiệp: Chính là cơ hội để bạn tạo dựng cơ hội cùng hợp tác;
 5. Vấn đề của lãnh đạo: Chính là cơ hội để bạn tích cực đi giải quyết, đạt được sự tín nhiệm.
 6. Vấn đề của đối thủ cạnh tranh: Chính là cơ hội để bạn trở nên mạnh mẽ hơn.

Không nên khi gặp khó khăn liền muốn rời bỏ tập thể, nếu không bạn sẽ phải bắt đầu từ con số 0

1. Không nên mỗi lần làm gì đó không thuận lợi liền nghĩ sẽ bỏ cuộc

Cho dù là bạn đi tới đâu, thì cũng sẽ vẫn có những việc không thuận lợi!

Tập thể nào cũng đều có vấn đề, tập thể nào cũng đều có những ưu điểm.

2. Lãnh đạo luôn theo sát bạn, luôn dạy bạn

Lãnh đạo dám buông tay để bạn làm, nhất định cần phải trân trọng.

3. Vấn đề của tập thể, chính là cơ hội để bạn phát huy tài năng

Cứ trách móc tập thể, chính bạn đang tự đánh vào mình;

Nói rằng bản thân không có năng lực, chính là đang vứt bỏ cơ hội của chính mình!

4. Trong tâm luôn biết cảm ơn tập thể đã cho bạn cơ hội để cùng phối hợp

5. Có thể tạo ra được lợi nhuận cũng chính là giá trị của sự tồn tại của bạn, bởi vì kinh doanh không phải là làm từ thiện.

6. Khi gặp vấn đề, hãy nhớ điều trước tiên cần suy xét là…

Nếu chỉ biết phản ánh vấn đề đó là năng lực kém, biết suy xét và giải quyết vấn đề thì chính là năng lực giỏi.

Nếu làm được những điều như trên, chắc chắn bạn sẽ có thể lãnh đạo được người khác!

Vậy, là lãnh đạo rồi thì nên làm như thế nào?

Lãnh đạo xuất sắc, không phải sẽ khiến nhân viên thấy thoải mái! Mà là…

 1. Lãnh đạo có yêu cầu nghiêm khắc với bạn mới có thể thực sự giúp bạn trở thành một lãnh đạo trưởng thành; Người khiến bạn đau khổ sẽ rèn luyện cho bạn trở lên mạnh mẽ hơn!
 1. Bất kì công ty lớn nào cũng sẽ không khiến cho bạn có cảm giác yên tâm mà dùng những phương thức khốc liệt để khiến mọi người trở nên mạnh mẽ hơn!
 1. Nếu công ty nghĩ mọi cách khiến cho nhân viên có được cảm giác an toàn thì sẽ bị đánh bại. Con người dù có mạnh mẽ đến đâu, khi ở trong một môi trường thuận lợi an toàn thì tính phấn đấu sẽ dần thui chột.
 1. Nếu công ty khiến cho nhân viên thể hiện ra năng lực thực sự, phát huy được tài năng của họ, thì công ty đó sẽ luôn đi lên.
 1. Công ty không khiến cho nhân viên có cảm giác an toàn, nhưng thực chất lại mang tới cảm giác an toàn thật sự. Bởi vì môi trường đó khiến cho họ trở nên mạnh mẽ, trưởng thành, từ đó họ sẽ có được một tương lai tốt đẹp!
 1. Nếu như bạn thực sự yêu thương cấp dưới của mình, hãy kiểm tra đánh giá họ, yêu cầu cao, mục tiêu cao, tiêu chuẩn cao, khiến cho họ phải trưởng thành!
 1. Nếu như bạn vì nể tình, yêu cầu thấp, mục tiêu thấp – Những tiêu chuẩn thấp ấy sẽ nuôi dưỡng thành một đàn cừu non, con chuột già, con thỏ nhỏ.

Đây chính là không có trách nhiệm với cấp dưới.

Bởi vì như thế…

…Chỉ càng nuôi dưỡng cho họ tính lười nhác và đố kị.

…Kết quả không chỉ là sự thất bại của họ, mà còn ảnh hưởng lôi kéo theo những người khác

Vậy nếu là người lãnh đạo, bạn nên làm như thế nào?

Đó chính là…

…Khiến cho nhân viên của bạn, nhờ bạn mà thưởng thành, có được quan điểm đúng đắn về cuộc sống, giá trị cuộc sống, đồng thời có được phẩm chất tốt.

…Khiến cho nhân viên dưới sự dẫn dắt của bạn, không ngừng trưởng thành, tiến bộ, đó mới là trách nhiệm thực sự của bạn!

Rất khó! Thế nhưng nếu bạn làm được, thì tương lại sẽ ở trong tay bạn.

Hãy chia sẻ cho bạn bè đọc, cùng nhau cố gắng nhé!

Theo Cmoney
Quỳnh Chi biên dịch

Xem thêm: