Quốc hội New Zealand có thể đổi tên đất nước thành Aotearoa, có nghĩa là “đám mây trắng dài” trong tiếng Maori (mà lịch sử truyền miệng bản địa cho biết đã giúp các nhà hàng hải Polynesia sơ khai đến vùng đất này), đồng thời có thể khôi phục tên địa danh ban đầu trong tiếng Maori của các thị trấn và thành phố.

Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng một số nhà lập pháp New Zealand muốn bỏ tên thuộc địa Nieuw Zeeland trong tiếng Hà Lan, hoặc New Zealand khi nó sau này trở thành một phần của Đế quốc Anh và đổi tên thành Aotearoa (phát âm là ‘au-te-a-ro-uh’).

Prensa Latina báo cáo rằng bản kiến ​​nghị đã thu thập được 70.000 chữ ký, vì vậy một ủy ban quốc hội sẽ xem xét nó và có thể đề xuất một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội hoặc một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc.

Từ Aotearoa của người Maori gắn liền với những đám mây, theo lịch sử thổ dân, là sự trợ giúp cho các nhà hàng hải đến đảo quốc ở giữa Thái Bình Dương này.

Ralph Zambrano, chủ tịch hội sinh viên tại Đại học Victoria University of Wellington, thủ đô New Zealand, nói với các phóng viên: “Việc sử dụng Aotearoa làm tên quốc gia thực sự phản ánh lịch sử của chúng tôi, thừa nhận quá khứ của chúng tôi, và cũng cho thấy chúng tôi có thể cùng nhau tiến về phía trước.”

Tên này đã được nhìn thấy trong các tài liệu của chính phủ New Zealand, hộ chiếu và thậm chí cả vé, nhưng ngay cả như vậy, ý tưởng đổi tên đất nước vẫn chưa nhận được nhiều sự ủng hộ ở New Zealand.

Theo một cuộc thăm dò gần đây của Colmar Brunton, một cơ quan nghiên cứu thị trường, tỷ lệ ủng hộ việc đổi tên đất nước thành Aotearoa hoặc Aotearoa New Zealand là gần như dưới 40%, vì vậy nếu một cuộc trưng cầu được tổ chức, việc đổi tên đất nước có thể không được hiện thực hóa.

Nguồn: News.creaders