Ngày 2/11, sau khi xuất hiện 7 F0 cộng đồng tại xã biên giới Bản Lầu huyện Mường Khương, tối ngày 2/12, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức họp khẩn về nội dung phòng, chống dịch.

Thông tin từ cuộc họp cho biết, huyện biên giới Mường Khương, từ ngày 30/11 đến 2/12, đã có 7 trường hợp F0 trong cộng đồng tại xã Bản Lầu. Ngành y tế phối hợp với địa phương đã tìm được 524 trường hợp F1, 6.960 trường hợp F2; tổng số có 257 người đang được cách ly tập trung.

Huyện Mường Khương đã thành lập 2 khu cách ly tập trung và thành lập Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Bản Lầu, đồng thời thành lập 7 chốt để kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện Mường Khương đã quyết định tạm dừng một số hoạt động không thiết yếu, chợ phiên, các hoạt động vui chơi, giải trí, các hoạt động tập trung từ 20 người trở lên… trên toàn huyện để phòng chống dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu ngành giáo dục đào tạo tỉnh Lào Cai chủ động thống kê xét nghiệm tất cả giáo viên, học sinh ra vào địa bàn xã Bản Lầu, hạn chế tối đa tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 trong giáo viên, học sinh.

Bên cạnh đó, yêu cầu các huyện trong tỉnh Lào Cai tiêm phòng vaccine cho trẻ em từ 12 – 17 tuổi.