Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2020-2021. Dự thảo quy định người tham gia biên soạn, thẩm định SGK không được tham gia lựa chọn SGK.

Ảnh minh họa (nguồn: Thanh Hùng).

Dự thảo cũng nêu, sách giáo khoa được lựa chọn phải thuộc danh mục đã được Bộ trưởng GDĐT phê duyệt và lựa chọn một sách giáo khoa cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp.

Thành lập hội đồng lựa chọn SGK

Báo Vietnamnet cho biết, theo dự thảo, Hội đồng lựa chọn sách của cơ sở giáo dục phổ thông sẽ do người đứng đầu thành lập. Mỗi trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông thành lập 1 hội đồng. Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, mỗi cấp học thành lập 1 hội đồng.

Hội đồng này sẽ bao gồm: người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, hoạt động giáo dục có sách giáo khoa lựa chọn, đại diện cha mẹ học sinh trường. Số lượng thành viên Hội đồng tối thiểu là 11 người, trong đó có ít nhất 2/3 là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên.

Mỗi trường thành lập một hội đồng để lựa chọn sách giáo khoa mới (ảnh: Huyên Nguyễn/Lao Động).

Người đã tham gia biên soạn, thẩm định sách giáo khoa của các nhà xuất bản không được tham gia Hội đồng.

Nhiệm vụ của Hội đồng là lựa chọn sách giáo khoa trong danh mục đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, đề xuất danh mục sách giáo khoa lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông với người đứng đầu.

Bỏ phiếu kín và lấy kết quả trên 50% mới được chọn SGK

Dự thảo thông tư quy định: tổ chuyên môn đánh giá sách giáo khoa của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa, đề xuất với hội đồng bằng văn bản danh mục lựa chọn sách giáo khoa.

Hội đồng sẽ lựa chọn bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sách giáo khoa được chọn phải có hơn 50% phiếu bầu. Hội đồng tổng hợp kết quả thành biên bản, có chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các thành viên tham dự. Kết quả lựa chọn phải được thông báo ít nhất 5 tháng trước khi bắt đầu năm học mới.

Dự thảo được lấy ý kiến đến hết ngày 30/1/2020.

Video xem thêm: Sách giáo khoa lớp 1 Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại bị loại khỏi vòng thẩm định – VTC News

videoinfo__video3.dkn.tv||1a038ee8c__

Ad will display in 09 seconds