Smoothie, latte, mocha,… là những đồ uống rất quen thuộc nhưng hầu hết chúng ta đều phát âm sai. Nếu muốn người nước ngoài hiểu được bạn đang cần phục vụ loại đồ uống nào, hãy học ngay cách phát âm chuẩn Mỹ dưới đây nhé!

cappuccino – /ˌkæp.əˈtʃiː.noʊ/: cà phê được làm bằng sữa nóng với lớp bọt dày

caramel – /ˈkɑːr.məl/: ca-ra-men

chai – /tʃaɪ/: đồ uống gồm trà thêm hương vị, sữa và đường

coffee – /ˈkɑː.fi/: cà phê

espresso – /esˈpres.oʊ/: cà phê mạnh, được pha chế bằng cách dùng nước nóng nén dưới áp suất cao qua bột cà phê được xay mịn

juice – /dʒuːs/: nước hoa quả

macchiato – /ˌmɑːk.iˈɑː.t̬oʊ/: cà phê với sữa đánh bọt

mocha – /ˈmoʊ.kə/: hỗn hợp từ cà phê espresso với sô cô la

mojito – /məˈhiː.t̬oʊ/: đồ uống có cồn từ mía thêm cốt chanh, đường, bạc hà

latte – /ˈlɑː.t̬eɪ/: đồ uống nóng từ cà phê mạnh và sữa ấm

smoothie – /ˈsmuː.ði/: sinh tố

tea – /tiː/: trà

Thảo An