Bạn hãy thử sức dịch Việt – Anh qua 5 câu trắc nghiệm dưới đây. Hầu hết người học đều bất ngờ khi xem đáp án.

1. Ban tuyên truyền

a. Propaganda

b. Dissemination of information

2. Nhạy cảm

a. Sensitive

b. Sensible

3. Hội người mù

a. Blind Association

b. Association of the Visually impaired

4. Tệ nạn xã hội

a. Social evils

b. Social problems

5. Chúc quý khách thượng lộ bình an

a. Drive carefully!

b. Wish you the upper road of peace

Đáp án

1. b.

Nếu bạn dùng a thì nó mang nghĩa tiêu cực. Người ta hay dùng propaganda khi nói tới các tuyên truyền, thường chỉ đưa ra một khía cạnh hay không đúng với mục đích làm ảnh hưởng tới quan điểm của người khác (theo từ điển Cambridge). Ví như việc chính quyền Trung Quốc tuyên truyền sai sự thật về Pháp Luân Đại Pháp hay phát xít Đức dùng các thủ đoạn tuyên truyền để mị dân thì sẽ dùng từ propaganda này. Vì vậy nếu chỉ là chân chính truyền tin thì nên dùng: Dissemination of information

2. a

Sensitive có nghĩa là nhạy cảm, còn sensible là khôn ngoan, nhiều người dịch thường dùng sai khiến đổi ngược nghĩa của câu.

3. b

Dịch chính xác nó là “Hội người khiếm thị”, nếu bạn dùng a nó dễ khiến người đọc hiểu là: “Một hiệp hội bị mù”. Trong khi ở đây chúng ta muốn chỉ người khiếm thị là những người khiếm khuyết về thị lực.

4. b

Đáp án a có nghĩa là những tội ác xã hội, evils ở đây có nghĩa là tội ác, quỷ dữ. Xét về nghĩa và sắc thái thì chúng khác nhau rất nhiều.

5. a.

Do sự khác biệt về văn hóa nên không có câu chính xác tuyệt đối mà chỉ có câu tương tự trong tiếng Anh. “Chúc bạn con đường cao hơn về sự bình yên”, dường như đây là cách dịch gần gũi nhất về nghĩa dành cho câu “Wish you the upper road of peace”.

Thuần Thanh