Bài thơ dưới đây rất độc đáo! Hãy đọc xuôi rồi đọc ngược bài thơ từ dưới lên để xem có gì thay đổi không bạn nhé!

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet.

Worst Day Ever?

by Chanie Gorkin

Today was the absolute worst day ever

And don’t try to convince me that

There’s something good in every day

Because, when you take a closer look,

This world is a pretty evil place.

Even if

Some goodness does shine through once in a while

Satisfaction and happiness don’t last.

And it’s not true that

It’s all in the mind and heart

Because

True happiness can be attained

Only if one’s surroundings are good

It’s not true that good exists

I’m sure you can agree that

The reality

Creates

My attitude

It’s all beyond my control

And you’ll never in a million years hear me say

Today was a very good day.

Ngày tệ nhất ư?  

Viết bới Chanie Gorkin

Hôm nay là một ngày tồi tệ nhất

Đừng cố thuyết phục tôi rằng

Vẫn có những điều tốt đẹp mỗi ngày

Bởi khi bạn xem xét kỹ hơn,

Thế giới này vẫn còn tội lỗi.

Ngay cả khi

Vài điều tốt đôi khi vẫn xảy ra

Sự hài lòng và hạnh phúc chẳng kéo dài.

Không đúng khi nói rằng

Mọi điều đều phụ thuộc vào suy nghĩ và trái tim

Bởi

Hạnh phúc thực sự có thể đạt được

Chỉ khi môi trường xung quanh ta là tốt

Không hẳn là điều tốt sẽ tồn tại

Tôi chắc chắn bạn có thể đồng ý rằng

Thực tế

Tạo nên

Thái độ

Mọi thứ đều vượt xa khả năng của tôi

Cả triệu năm nữa bạn cũng sẽ không nghe tôi nói rằng

Hôm nay là một ngày tốt đẹp.

Bạn đã đọc ngược từ câu cuối cùng lên chưa?

Bạn thấy đấy! Chỉ cần thay đổi cách nhìn những điều tồi tệ có thể sẽ trở thành những điều tốt đẹp phải không nào?

(Sưu tầm)

Video xem thêm: Sinh viên thời công nghệ, các bạn lựa chọn tương lai như thế nào?

videoinfo__video3.dkn.tv||e0f93260c__

Ad will display in 09 seconds