Đôi khi bạn nghĩ rằng mình bị bỏ rơi, mình thiêt thòi và đáng thương so với nhiều người khác trong cuộc sống. Đó là lúc ý chí và sự động viên trở thành điều tuyệt vời nhất phải không? Hãy cảm nhận nghị lực và ý chí đó từ Nick Vujicic qua bài hát “Something More”. 

Nick Vujicic – một người đàn ông sinh ra đã không có chân và tay nhưng anh không chỉ duy trì cuộc sống bình thường mà anh còn đem lại nguồn cảm hứng sống cho hàng triệu người trên khắp thế giới. 

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Lời bài hát:

Sometimes I get so tired
Just trying to find a place, to lay my head
I look up to the sky
I feel the warmest light comfort me,

Nhiều khi tôi trở nên mỏi mệt
Chỉ muốn cố tìm một nơi, để cho tôi tựa đầu
Tôi tìm trên bầu trời cao kia
Và cảm thấy ánh sáng ấm áp nhất cho tôi.

I’ve seen the great heights,
Reminding me I’m alive
I don’t wanna die, I don’t wanna waste another day or night.

Tôi đã nhìn thấy những đỉnh cao vời vợi
Nhắc nhở tôi …. rằng tôi đang sống
Tôi không muốn chết đi, không muốn lãng thí thêm thời gian nữa

I know there’s something more,
Than what we’re living for,
I see it in the stars I feel it the shores,

Tôi biết sẽ còn nhiều điều,
Hơn những gì mà ta đang sống
Tôi thấy điều đó trong những vì sao, tôi cảm nhận được những bến bờ

I know there something,
I know there something more.

Tôi biết còn nhiều điều
Tôi biết còn nhiều điều hơn thế nữa.

I think we’re all afraid,
That we might be alone.
Alone down here

Tôi nghĩ tất cả chúng ta đang sợ hãi
Rằng ta có thể cô đơn
Cô độc ở chốn này

We all want to have some faith,
At least that’s true in my case
To just believe,

Tất cả chúng ta muốn có những niềm tin,
Ít nhất đó là sự thật, như hoàn cảnh của tôi đây.
Chỉ để tin rằng

I’ve seen the great heights,
Reminding me….I’m alive
I don’t wanna die, I don’t wanna waste another day or night.

Tôi đã nhìn thấy những đỉnh cao vời vợi
Nhắc nhở tôi rằng tôi đang sống
Tôi không muốn chết đi, không muốn lãng thí thêm thời gian nữa

I know there’s something more,
Than what we’re living for,
I see it in the stars I feel it the shores

Tôi biết sẽ còn nhiều điều
Hơn những gì mà ta đang sống
Tôi thấy điều đó trong những vì sao, tôi cảm nhận được những bến bờ

I know there something,
This world may crumble into the ocean,
It could all end tonight,
I undermined you!
Then tried to find you,

Tôi biết còn nhiều điều
Thế giới này có thể sụp đổ vào trong lòng đại dương,
Đêm nay tất cả đều có thể kết thúc
Tôi khiến bạn hao mòn
Rồi cố gắng tìm bạn

My only source of light,
Breathing I am
Breathing I am alive.

Nguồn sáng duy nhất của tôi
Tôi đang thở
Tôi đang thở đang còn sống

When I was ten years old I tried to commit suicide, I had lost my hope. I tried to drown myself but I couldn’t do it. God had a plan for my life, to give hope to other people through my story.

Khi tôi mười tuổi, tôi đã cố tự tử, tôi đã đánh mất hy vọng, tôi đã cố ruồng bỏ bản thân nhưng tôi chẳng thể làm được, Chúa đã cho tôi một cuộc đời, để mang hy vọng cho mọi người qua câu chuyện đời tôi.

I know there’s something more,
I don’t wanna die, I don’t wanna waste another day or night.
I know there’s something more,
Than what we’re living for,
I see it in the stars I feel it the shores

Tôi biết còn nhiều điều
Tôi không muốn chết đi, không muốn lãng thí thêm thời gian nữa
Tôi biết sẽ còn nhiều điều,
Hơn những gì mà ta đang sống
Tôi thấy điều đó trong những vì sao, tôi cảm nhận được những bến bờ

Image result for something more nick
I know there’s something more, (Ảnh: Pinterest)

I know there’s something more,
I know there’s something…something…something…something…

Tôi biết còn nhiều điều,
Tôi biết còn nhiều … nhiều điều, nhiều điều

Thiện Nhân