Khi người phỏng vấn muốn biết cảm giác của cậu bé thế nào về một trò chơi, nên đã hỏi: What do you think about the ride? (the ride là vòng quay). Cậu bé đã trả lời theo một ý hoàn toàn khác và rất dễ thương.

Cậu trả lời: “I’ve never been on live television before but I’ve only sometimes I don’t watch. I don’t watch the news because I am a kid”

Con chưa bao giờ được lên TV trước đây cả nhưng thật sự thỉnh thoảng con không có xem. Con không xem thời sự bởi vì con còn nhỏ.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Cậu bé đã nhắc đến những cụm từ tiếng Anh thú vị:

  • great: thật tuyệt
  • spinning around: xoay vòng vòng
  • get dizzy: chóng mặt
  • apparently: sự thật là 
  • scared half to death: sợ gần chết

Thiện Nhân

Từ Khóa: