Chúng ta cùng tìm hiểu sự khác nhau của những từ có cách phát âm tương đồng dưới đây:

Naval & Navel

Naval /’neivəl/ (adj) thuôc hải quân; (n) hàng hải

Navel /’neivəl/ (n) rốn, trung tâm

Độc giả nhấn vào ảnh để xem hình lớn

Grate & Great

Grate /greit/ (n): vỉ lò

Great /greit/ (n): to lớn, vĩ đại, tuyệt vời

Passed & Past

Passed /pɑ:st/(v) (quá khứ) vượt qua, đi qua

Past /pɑ:st/ (adj) thuộc quá khứ

Sundae & Sunday

Sundae /’sʌndei/ (n) kem mứt (có trộn quả đã nghiền nát)

Sunday /’sʌndei/ (n) ngày chủ nhật

Road & Rode

Rode (quá khứ của ride) /roud/ (v) đi xem đạp, cưỡi

Road /roud/ (n) con đường


(Theo homophones/blogspot)

Xem thêm: