According to estimation,… : theo ước tính,…

According to statistics, …. : theo thống kê,..

According to survey data,.. theo số liệu điều tra,..

But frankly speaking, .. : thành thật mà nói

Be of my age : cỡ tuổi tôi

Place money over and above anything else : xem đồng tiền trên hết mọi thứ

Be affected to a greater or less degree : ít nhiều bị ảnh hưởng

It is worth noting that: đáng chú ý là

It was not by accident that…: không phải tình cờ mà…

What is more dangerous, .. : nguy hiểm hơn là

Viewed from different angles, … : nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau

In the eyes of domestic and foreign tourists,… trong mắt của du khách trong và ngoài nước.

To have a correct assessment of… để có một sự đánh giá chính xác về…

As far as I know,….. theo như tôi được biết,..

Not long ago cách đâu không lâu

More recently, …gần đây hơn,….

What is mentioning is that… điều đáng nói là ….

There is no denial that… không thể chối cãi là…

To be hard times : trong lúc khó khăn

According to a teacher who asked not to be named,.. theo một giáo viên đề nghị giấu tên,…

Be given 2 year imprisonment for + (tội gì) : bị kết án 2 năm tù về tội…

Make best use of : tận dụng tối đa

In a little more detail : chi tiết hơn một chút

From the other end of the line : từ bên kia đầu dây ( điện thoại )

Doing a bit of fast thinking, he said .. sau một thoáng suy nghỉ, anh ta nói…

Keep up with the Joneses : đua đòi

I have a feeling that.. tôi có cảm giác rằng..