Người xưa dạy rằng “Cả giận mất khôn”. Khi tức giận bạn rất dễ ra quyết định sai lầm, gây nên nhiều sự mâu thuẫn. Hơn thế nữa, sự tức giận cũng khiến sức khỏe của bạn bị tổn hại. Vậy làm sao để kiểm soát nó?

Sự tu dưỡng đạo đức rất quan trọng trong việc kiểm soát hành vi ứng xử đối với người khác. Nếu chúng ta luôn hòa ái, thiện đãi người xung quanh, biết nghĩ tới người khác thì dần dần chúng ta sẽ tự nhiên biết kiểm soát nó. Ngoài ra, những kỹ năng giải quyết tức thời dưới đây sẽ giúp bạn có thêm khoản hòa hoãn và kiềm chế sự bột phát của cơn tức giận. Hãy cùng xem nhé!

It doesn’t take a lot to make me angry. What about you? Did some schmuck cut you off on the freeway? Maybe your boyfriend accidentally shredded that birthday card your grandma sent you, so you freaked out, you scream maybe, vain pops out of your forehead. It happens to everyone but you know that anger is actually affecting your physical health.

Chẳng cần tốn nhiều thời gian để khiến tôi trở nên tức giận. Còn bạn thì sao, bạn có bực bội khi gặp chướng ngại vật trên đường cao tốc? Hay bạn trai của bạn vô ý xé mất tấm thiệp sinh nhật mà bà đã gửi cho bạn, những điều này có thể khiến bạn hoảng hốt, muốn gào thét, sự vô vọng tràn đầy trong tâm trí.  Nó đều xảy ra với tất cả mọi người, nhưng bạn có biết rằng sự tức giận thực sự rất có hại cho sức khỏe của bạn.

Hey, angry is inevitable okay, you can’t just stop getting angry even the world’s most sedate person has uttered a few choice words in traffic. Well that ex would’ve fessed really make you feel better, well punching a wall really calm you down? The answer is no, sorry but recent studies has shown that anger reactions are pretty harmful to your physical health.

Này, tức giận là điều khó tránh, bạn không thể ngăn được cơn tức giận ngay cả người điềm đạm nhất thế giới cũng phải thốt ra vài từ tồi tệ. Cách đó có thể khiến bạn thấy khá hơn không hay đấm vào tường có thể khiến bạn bình tĩnh trở lại không? Câu trả lời là không, rất tiếc các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng phản ứng của cơn giận thật sự rất có hại cho sức khỏe của bạn.

Tức giận là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh tật ((Ảnh: salamati.ir)

A Yale University study found that people anger management issues tend to sick more often. Their actually weakens their immune system, the Journal of the National Medical Association added that people who responds negatively to anger are 9 percent more likely to have a heart attack. Hey, that might not sound like a lot but come on, it’s heart attack, every percentage point counts. Other studies have linked anger to everything from coronary disease to high blood pressure. Now, that we all know that excessive angry outbursts are bad for you.

Một nghiên cứu của trường Đại học Yale danh giá cho thấy người có vấn đề với việc kiểm soát cơn tức giận dễ bị bệnh hơn. Hệ thống miễn dịch bị suy yếu, tạp chí của Hiệp hội Y khoa Quốc gia cho biết thêm rằng những người phản ứng tiêu cực với cơn nóng giận dễ bị bệnh tim cao hơn 9%. Nghe thì có vẻ không ghê gớm lắm nhưng nghe này, đó là bệnh tim, mỗi phần trăm đều quan trọng. Những nghiên cứu khác đều cho rằng sự tức giận có liên quan tới mọi thứ từ bệnh mạch vành cho tới cao huyết áp. Giờ thì, chúng đã ta biết rằng sự tức giận rất có hại cho bạn.

We’re going to teach you how to manage your anger in four simple steps. All you’re going to need is that handy -dandy well-cast journal, a little bit of time and a teeny of self-awareness

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm soát cơn tức giận theo bốn bước đơn giản. Tất cả những gì bạn cần là một cuốn sổ tay ghi chép lại, một chút thời gian và một chút ý thức về bản thân.

Step 1 – control your breathing when something pisses you off instead of screaming or laying on the horn take deep breath, spend 2-3 minutes breathing deeply in through your nose and out through your mouth. Imagine inhaling calm blue air and exhaling that red toxic air .

Bước 1 – Kiểm soát hơi thở của mình khi có điều gì đó làm bạn bực mình, thay vì la lên thì hãy hít thở thật sâu, dành 2-3 phút hít sâu vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Hãy tưởng tượng bạn đang hít vào luồng khí bình tĩnh trong xanh và thải ra khí đỏ độc hại.

Hãy hít thở thật sâu (Ảnh: CafeF)

Step 2 – Relax your muscles, unclench your fists make a conscious effort to loosen those shoulders and slump, a little great posture is awesome, but for now let those muscle unwind. I promise it’ll help.

Bước 2 – Hãy thư giãn các cơ bắp, thả lỏng ra, hãy nỗ lực trong ý thức để thả lỏng hoàn toàn đôi vai, một thế đứng đẹp đẽ cũng tốt nhưng giờ thì hãy thả lỏng cơ bắp. Tôi đảm bảo nó rất hiệu quả.

Step 3 – Get it out. Once you relaxed and breathing deeply grab your well – cast journal. If it’s a road thing obviously please pull over when you get a chance write down exactly what made you angry.

Bước 3 – Xả nó ra. Khi bạn đã thu giãn và hit thở sâu hãy lấy cuốn sổ tay của bạn. Nếu mọi thứ rất rõ ràng thì hãy tạm dừng lại khi có cơ hội và viết xuống chính xác những gì khiến bạn tức giận.

Ghi lại những gì khiến bạn tức giận (Ảnh: pixabay.com)

Step 4 – Seeing context. It’s important to put your anger into a context by thinking rationally instead of emotionally. Think about it, are you going gonna be angry tomorrow? Yeah probably, what about a week from now? Maybe.  A month? Probably not.  A year? I don’t think you remember but by examining your anger this way, you can just play yourself from it and you’ll be able to process your anger without letting it take over your life.

Bước 4 – Hãy xem xét đến bối cảnh. Việc suy nghĩ một cách lý trí để đặt sự tức giận của bạn vào một hoàn cảnh thay vì chạy theo cảm xúc rất quan trọng. Hãy nghĩ về nó, bạn có tiếp tục bực bội vào ngày mai không? Có thể. Một tháng? Có thể. Một năm nữa thì sao? Tôi không nghĩ rằng bạn còn nhó tới nó nhưng kiểm soát cơn tức giận theo cách này, bạn có thể tự chơi với nó và có thể xử lý cơn tức giận của mình mà không để nó điều khiển cuộc đời bạn.

Let’s recap you. You need to find a healthy way to process your anger or else you could run into some really nasty health problems. Remember relax and breathe evenly and then work through your anger by writing it down and contextualizing it. We can’t promise you won’t get angry ever again but hopefully with this you’ve found a way to deal with it a better.

Tóm lại là, bạn cần tìm một cách tốt để xư lý cơn tức giận của mình bằng không bạn sẽ gặp một số vấn đề thực sự nghiêm trọng đối với sức khỏe. Hãy nhớ thư giãn và hít thở sâu sau đó xử lý nó bằng cách viết ra và đặt nó vào trong bối cảnh. Chúng tôi không chắc chắn rằng bạn sẽ không tức giận bao giờ nữa nhưng hy vọng bạn đã tìm ra một cách tốt để giải quyết nó.

Theo Watchwellcast
Thiên Cầm biên dịch