Chủ đề quốc gia, truyền thống dân tộc… luôn được nhắc tới khi chúng ta giao tiếp với những người bạn tới từ đất nước khác. Cùng tham khảo những mẫu câu dưới đây để có thể tự tin giới thiệu về nước Việt Nam với bất kì ai nhé!

Tôi đến từ …

I’m from Viet Nam/France/America,…

Tôi tới từ Việt Nam/Pháp/Mỹ, …

I’m Vietnamese/Chinese/ French/ American,…

Tôi là người Việt Nam/Trung Quốc/ Pháp/Mỹ,…

Viet Nam is an Asian country.

Việt Nam là một quốc gia Châu Á.

Have you ever been to Vietnam?

Bạn đã từng đến Việt Nam chưa?

Yes, I have and I like to go there again.

Có, tôi đã từng tới và tôi muốn tới đó lần nữa.

Could you introduce some special things of your countries?

Bạn có thể giới thiệu một số điều đặc biệt ở quốc gia của bạn không?

Please tell me about your country.

Bạn hãy nói một chút về đất nước của bạn đi!

Each country has its own distinctive and attractive identities.

Mỗi quốc gia đều có những điều riêng biệt và hấp dẫn riêng.

Hỏi về dân số, thủ đô

What is the population of Vietnam?

Dân số ở Việt Nam khoảng bao nhiêu?

The population is about ninety millions.

Dân số khoảng 90 triệu.

Ha Noi is very crowded.

Thành phố Hà Nội rất tấp nập.

Sai Gon is more crowded than Hanoi.

Sai Gon đông đúc hơn Hà Nội.

The capital of Vietnam is Hanoi.

Thủ đô của Việt Nam là Hà Nội.

Tín ngưỡng, tôn giáo

The main religion is the Buddhism but we are impacted deeply by Confucius.

Tôn giáo chủ yếu là Phật giáo nhưng chúng tôi cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi Nho giáo.

We usually go to pagodas and temples to pray on special occasions or find peaceful moments.

Chúng tôi cũng thường đến đền, chùa để cầu nguyện vào những dịp đặc biệt hay để tìm những giây phút bình yên.

Danh lam, thắng cảnh

Our Vietnam is a beautiful country. We have a variety of landscapes which are widely well-known such as Ha Long Bay, Hoi An Old quarter and Phong Nha Ke Bang cave. A long coast with many attractive beaches is also our recognized reputation.

Việt Nam của chúng tôi là một đất nước xinh đẹp. Chúng tôi có nhiều địa danh nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An, động Phong Nha Kẻ Bàng. Chúng tôi cũng có bờ biển dài với rất nhiều bãi biển đẹp.

Văn hóa

Although Vietnam was a rich traditional culture country, it has undergone a great change since 1945 due to the war. But you can still find spiritual values in traditional arts performances such as singing Tru, Cheo, Tuong, water puppet, ancient artifacts at the museums at the cultural centers in Hanoi and Saigon

Mặc dù Việt Nam từng là quốc gia rất giàu văn hóa truyền thống, nhưng đã bị mai một đi rất nhiều kể từ năm 1945 vì chiến tranh. Nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy những giá trị tinh thần trong các buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống như ca Trù, Chèo, Tuồng, rối nước, các văn vật cổ ở các viện bảo tàng ở các trung tâm văn hóa ở Hà Nội và Sài Gòn.

Tet is the important holiday in our country. It is an occasion for every Vietnamese people to have a good time with their families.

Tết là dịp lễ quan trọng nhất ở đất nước chúng tôi. Đó là dịp cho mỗi người có khoảng thời gian ấm áp bên gia đình.

Thức ăn

Have you ever eaten Vietnamese food? What do you think?

Bạn đã từng ăn món ăn Việt Nam chưa? Bạn thấy thế nào?

Another special thing is that Vietnam’s food is delicious and cheap.

Một điều đặc biệt nữa là đô ăn ở Việt Nam rất ngon và rẻ.

Thời tiết

What is the weather like in your country? Is it autumn now?

Thời tết ở đất nước bạn thế nào? Bây giờ đang là mùa Thu phải không?

Yes, it is. The autumn is the nicest season of  the year. The winter is very cold and it’s very hot in the summer. The spring is very wet and warm.

Vâng, mùa Thu là mùa đẹp nhất trong năm. Mùa đông rất lạnh và mùa hè thì rất nóng. Mùa xuân thì ẩm ướt và ấm áp.

Những mẫu câu khác

So what do I have to pay attention to when coming to your country?

Tôi phải lưu ý điều gì khi tới đất nước các bạn?

Be careful about eating because dirty food is a very big problem in Vietnam – especially in big cities, overcharging with substandard services, and terrible traffic system.

Hãy cẩn thận việc ăn uống bởi thực phẩm bẩn đang là vấn đề rất lớn ở Việt Nam – đặc biệt ở các thành phố lớn, việc nói thách giá quá cao với các dịch vụ chui, và hệ thống giao thông rất tệ.

Với những mẫu câu này bạn cũng có thể áp dụng để giới thiệu về một đất nước khác với những đặc trưng của đất nước đó.

Thuần Thanh tổng hợp

Xem thêm