Does your dog bite?

A man walks into a pub and sits down next to a man with a dog at his feet. “Does your dog bite?”

“No.”

A few minutes later the dog takes a huge chunk out of his leg.

“I thought you said your dog didn’t bite!” the man says indignantly.

“Thats not my dog.”

Bài dịch:

Một người đàn ông bước vào quán nhậu và ngồi cạnh mọi người có con chó dưới chân. “Con chó của ông có cắn không?”

“Không”

Một vài phút sau con chó ngoạm một miếng to vào chân ông ta.

“Tôi tưởng ông đã nói con chó của ông không cắn”, người đàn ông quát to.

“Đó khỏi phải chó của tôi”

Boss wants too much

For thirty years, Johnson had arrived at work at 9A.M. on the dot. He had never missed a day and was never late.

Consequently, when on one particular day 9 A.M. passed without Johnson's arrival, it caused a sensation. All work ceased, and the boss himself, looking at his watch and muttering, came out into the corridor.

Finally, precisely at ten, Johnson showed up, clothes dusty and torn, his face scratched and bruised, his glasses bent. He limped painfully to the time clock, punched in, and said, aware that all eyes were upon him,”I tripped and rolled down two flights of stairs in the subway. Nearly killed myself.”

And the boss said, “And to roll down two flights of stairs took you a whole hour?”

Bài dịch:

Trong 30 năm, John luôn tới nơi làm việc lúc 9h00. Ông chưa bao giờ nghỉ làm và chưa bao giờ đi muộn.

Do đó, một ngày đặc biệt 9h00 sáng trôi qua mà Johnson chưa đến, việc này đã gây ra một sự náo động. Tất cả mọi công việc dừng lại, sếp thì nhìn đồng hồ đeo tay và lẩm nhẩm, đi ra hành lang.

Cuối cùng, đúng 10h Johnson xuất hiện, quần áo bị bẩn và rách, mặt ông bị xây xát và thâm tím, nhận thấy mọi con mắt đang đổ dồn vào mình, ông nói: “Tôi trượt chân và lăn xuống hai tầng cầu thang dưới đường ngần. Suýt chết”

Và sếp nói: ” Và việc lăn xuống hai tầng cầu thang của anh mất từng ấy thời gian ư?”

(Sưu tầm)

Từ Khóa: