“May I come in?” hay “May I go out?” là hai câu chúng ta thường nói để xin phép thầy, cô giáo khi vào lớp muộn hoặc ra ngoài. Liệu cách hỏi đó có cần lưu ý gì không?”

Xét về mặt ngữ pháp, “May I come in?” và “May I go out?” không sai. Tuy nhiên, nếu học tiếng Anh với người nước ngoài và bạn không còn là trẻ em, khi muốn xin ra ngoài để làm gì đó, bạn chỉ cần nói:

Excuse me.

Em xin phép ạ.

I need to go out for a second.

Em cần ra ngoài một lát.

Đối với người nước ngoài, nếu xin phép: “May I come in?” mà bạn đã lớn thì nó không thích hợp vì cách nói này phù hợp với trẻ em hơn.

Còn khi bạn tới muộn, thay vì: “May I come in?”, bạn chỉ cần nói: “Sorry” hoặc “Excuse me”, nó đã mang nghĩa là xin lỗi tới trễ và xin phép vào lớp.

Theo Youtube Dan Hauer