White có nghĩa là màu trắng, khi kết hợp cùng một số từ khác tạo thành cụm có ý nghĩa rất thú vị. Cùng tìm hiểu trong bài học dưới đây nhé!

A white lie: lời nói dối vô hại

A white-collar worker/job: nhân viên văn phòng

As white as a sheet/ghost: trắng bệch, nhợt nhạt (cứ như sợ hãi điều gì).

In black and white: rất rõ ràng

White Christmas: tuyết Giáng Sinh

Ví dụ:

We should not tell the lie; even it is a white lie.

Chúng ta không nên nói dối, kể cả là một lời nói dối vô hại

The contract is in black and white.

Hợp đồng rất rõ ràng rồi.

Thuần Thanh