“G9” là một cụm được rất nhiều bạn trẻ sử dụng với ý nghĩa chúc ngủ ngon. Tuy nhiên, tại sao chúng ta nên bỏ thói quen dùng cụm từ đó?

Xuất phát của cụm từ “g9” có thể là:

G là viết tắt của good

9 là viết tắt của night

Tuy nhiên, 9 – nine – /naɪn/ khác hẳn với phiên âm của night – /naɪt/ – đêm

Khi chúng ta coi “g9” là viết tắt của “good night”, có thể rất nhiều người sẽ hiểu nhầm “nine” có phát âm giống “night”. Đó cũng không phải là một vấn đề nhỏ.

Đặc biệt, nếu bạn nhắn “g9” cho người nước ngoài, họ sẽ không hiểu và có thể thấy khó chịu.

Vì thế, nếu muốn chúc ai đó ngủ ngon, bạn hãy nhắn rõ ràng: Good night

Thiên Thảo