Khi cả nhóm đi ăn, lúc thanh toán chúng ta thường nói chia tiền để trả, trong tiếng Anh được diễn tả thế nào? Cùng tìm hiểu trong bài học dưới đây nhé!

1. Go Dutch

Cụm từ này có nghĩa là: Khi cả nhóm đi ăn cùng nhau, phần của ai người đấy tự trả.

Ví dụ:

He didn’t let me pay for his meal. Therefore, we went Dutch.

Anh ấy không để tôi trả tiền cho bữa ăn của anh ấy. Vì thế, chúng tôi đã tự trả phần ăn của mình.

2. Split the bill

Cụm từ này có nghĩa là chia đều tiền thanh toán, dù cho phần ăn của mỗi người có giá trị khác nhau.

Let’s split the bill.

Chúng ta chia đều tiền ăn nhé!

Ngoài ra, nếu muốn tự trả hết tiền của bữa ăn, chúng ta có thể nói:

It’s my treat.

Để tôi trả.

Let me pay this time. You can pay next time.

Để tôi trả lần này. Lần khác cậu trả.

This round is on me.

Lần này đến lượt tôi trả.

Thiên Thảo